Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
24 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ετικέτα:ΖΥΠ

Σ. Κεδίκογλου: Κρίσιμο και δύσκολο έργο για τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα η διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου από το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος ημερίδα με θέμα τη Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων Τροφίμων (ΗΜΑΤ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 [τροπ. 25.6.2019]

περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. ΖΥΠ.

Ροή Ενημέρωσης