ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/98

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά το σορβικό ασβέστιο (Ε 203)

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τον Κανονισμό στα ελληνικά πατώντας ΕΔΩ
eu flag