ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1317

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1317 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Αυγούστου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τον Κανονισμό στα ελληνικά πατώντας ΕΔΩ
eu flag