Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία.

Καλέστε μας

Το cibum.gr ειναι μια πρωτοβουλία που δεν έχει στόχο το κέρδος. Δεν υπάρχει συνδρομή από κανέναν. Η πορεία του στηρίζεται στην προσφορά και την συνεργασία επαγγελματιών που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Στόχος είναι η αδιάλληπτη παρουσία του cibum στα δρώμενα με τρόπο δημιουργικό και η συνεχής βελτίωσή του. Η συμμετοχή σας στην διαμόρφωση της ύλης και στις επιμέρους λειτουργίες του (αγγελίες, δωρεές, ταυτότητες, κλπ) είναι σημαντική. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η έμπρακτη υποστήριξη από τις επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς μέσω χορηγιών. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα χορηγιών στο cibum, επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή στο administrator@cibum.gr.