Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
24.2 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Επιστημονική Εσπερίδα: Αποκεντρωμένες Ερευνητικές Υποδομές στον Αγροδιατροφικό Τομέα στην Ελλάδα

ΑρχικήΝέαΕπιστημονική Εσπερίδα: Αποκεντρωμένες Ερευνητικές Υποδομές στον Αγροδιατροφικό Τομέα στην Ελλάδα
spot_img

O Ελληνικός Κόμβος της ευρωπαϊκής ερευνητική υποδομής METROFOOD-RI που φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μετρολογίας στο πεδίο των Τροφίμων και της Διατροφής και το Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής ΑΠΘ (ΚΕΑΓΡΟ), διοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα παρουσίασης της τεχνογνωσίας και των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας DETROP, σε συνεργασία και με την ευγενική υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας και του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος.

Η Επιστημονική Εσπερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, στις 16.15-18.30 με ελεύθερη είσοδο στην Αίθουσα C του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός» εντός της ΔΕΘ. Κύριος στόχος της Εσπερίδας είναι να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία και τα οφέλη της διεπιστημονικής συνεργασίας και των αποκεντρωμένων ερευνητικών υποδομών για τον αγροδιατροφικό τομέα και την κοινωνία.

Η ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ κ. Μαρία Τσιμίδου ως συντονίστρια του Ελληνικού Κόμβου της υποδομής METROFOOD θα παρουσιάσει εν συντομία τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της.

Μαρία Τσιμίδου, ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ – συντονίστρια του Ελληνικού Κόμβου της υποδομής METROFOOD

Συγκεκριμένα, η κ. Μαρία Τσιμίδου θα παρουσιάσει τον χαρακτήρα τής υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής METROFOOD-RI (www.metrofood.eu) για την προώθηση της Μετρολογίας στα Τρόφιμα και τη Διατροφή. Η ερευνητική υποδομή METROFOOD-RI στοχεύει στην ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης, την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας και την ενθάρρυνση της διάδρασης μεταξύ φορέων καθώς και στη δημιουργία κοινόχρηστων ψηφιακών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών με αποδέκτες-χρήστες τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τους δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους καταναλωτές. Η METROFOOD-RI περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές από 48 φορείς και 18 χώρες (μέλη και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Κάθε χώρα συμμετέχει με τον Εθνικό Κόμβο της και συμβάλλει με την επιστημονική τεχνογνωσία και υπηρεσίες που προσφέρει στην αποστολή της ευρωπαϊκής υποδομής στο πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία (ESFRI).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο παρουσιάσεις με παραδείγματα για τις δυνατότητες των δύο φορέων να παρέχουν τεχνογνωσία και υπηρεσίες στον αγροδιατροφικό τομέα. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Φανή Μαντζουρίδου θα εστιάσει στις δυνατότητες συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο και σε θέματα παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον έλεγχο γνησιότητας τροφίμων και εκσυγχρονισμού παραδοσιακών μεταποιητικών πρακτικών σύμφωνα με τις τρέχουσες διατροφικές συστάσεις του Π.Ο.Υ.

Φανή Μαντζουρίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Θα παρουσιάσει επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα της τεχνογνωσίας και των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ελληνικού Κόμβου (www.metrofood.gr) (παρθένο ελαιόλαδο, επιτραπέζια ελιά, μέλι και αρτύματα) που υποστηρίζεται από επιστήμονες έξι διαφορετικών ιδρυμάτων της χώρας (Αριστοτέλειο Π/μιο Θες/νίκης, Γεωπονικό Π/μιο Αθηνών, Π/μιο Ιωαννίνων, Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας-ΑΑΔΕ, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Εθνικό Ίδρυμα Υγείας).

Η ομότιμη καθηγήτρια κ. Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη, πρόεδρος του ΚΕΑΓΡΟ θα αναφερθεί
στη δομή, τις υποδομές και τους σκοπούς του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής ως μονάδας του ΑΠΘ.

Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη, ομότιμη καθηγήτρια – πρόεδρος του ΚΕΑΓΡΟ

Πιο αναλυτικά, θα παρουσιάσει το Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής του ΑΠΘ ΚΕΑΓΡΟ, το οποίο δραστηριοποιείται στην έρευνα, τη μελέτη, τη διάδοση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης στον τομέα της αγροδιατροφής. Το ΚΕΑΓΡΟ είναι μία καινοτόμος μονάδα του ΑΠΘ στην οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός Εργαστηρίων από τα Τμήματα Γεωπονίας καθώς και Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που στοχεύει στη διασύνδεση του Ακαδημαϊκού χώρου με τον τομέα της  αγροτικής παραγωγής και της βιομηχανίας τροφίμων  και στην επιστημονική υποστήριξη, την ενίσχυση σύγχρονων  τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΚΕΑΓΡΟ προωθεί τη διεπιστημονική συνεργασία με σκοπό τη διείσδυση στον αγροδιατροφικό τομέα μιας μορφής κλιματικά έξυπνης γεωργίας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ανταγωνιστικότητας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

O καθηγητής κ. Στέφανος Κουνδουράς και η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Καραμανώλη θα παρουσιάσουν τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ στον Τομέα της Αγροδιατροφής με ειδική αναφορά στο παράδειγμα της αμπέλου και
του οίνου.

Αικατερίνη Καραμανώλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας

Πιο συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας κ. Αικατερίνη Καραμανώλη θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες που αναπτύσσει το ΚΕΑΓΡΟ παρέχοντας σύγχρονες λύσεις και προτάσεις «έξυπνης γεωργίας» στην αγροδιατροφική παραγωγική αλυσίδα, κυρίως με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και την ανάπτυξη συστημάτων σήμανσης που πιστοποιούν τη μοναδικότητα και ιχνηλασιμότητά τους. Για την υλοποίηση τους το ΚΕΑΓΡΟ υποστηρίζεται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, με το πλεονέκτημα της διεπιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στέφανος Κουνδουράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Ο καθηγητής κ. Στέφανος Κουνδουράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος θα παρουσιάσει ως παράδειγμα τεχνογνωσίας  που αναπτύχθηκε από επιστήμονες του ΚΕΑΓΡΟ τις υπηρεσίες στον τομέα της αμπέλου και του οίνου.

H υλοποίηση της Εσπερίδας βασίζεται στους πόρους του ευρωπαϊκού προγράμματος METROFOOD-PP (EU-Horizon 2020) που στοχεύει στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας METROFOOD-RI (ERIC).

Πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας και το σύνδεσμο συμμετοχής θα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του METROFOOD-GR και του ΚΕΑΓΡΟ.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Παπαδοπούλου, metrofood18gr@gmail.com, 6948950102

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εσπερίδας στο πιο κάτω αρχείο

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

spot_img

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

EFSA – Φέτα: Πράσινο φως για το ένζυμο λιπάση τριακυλογλυκερόλης στην παραγωγή φέτας και άλλων τυριών

Ο ομάδα της EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια.

Παρειδωλία: Βλέπετε κι εσείς πρόσωπα στον καφέ ή στο καμένο τοστ; Δεν είστε οι μόνοι!

Πως το φαινόμενο της παρειδωλίας, βοήθησε στην επιβίωση των προγόνων μας.

ΕΕ – Πρόσθετα: Εγκρίθηκε το ξίδι ως ρυθμιστής οξύτητας – Και το όνομα αυτού Ε 267

Για πρώτη φορά το ξίδι στον ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα