Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023
10.2 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ετικέτα:σύνοψη νομοθεσίας ΕΕ

Σύνοψη νομοθεσίας ΕΕ: Τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης

Οδηγία 89/108/ΕΟΚ — σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης.

Ροή Ενημέρωσης