ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1323

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1323 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων καδμίου σε ορισμένα τρόφιμα

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τον Κανονισμό στα ελληνικά πατώντας ΕΔΩ
eu flag