Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
21.1 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ετικέτα:νέα επίπεδα σε κάδμιο και μόλυβδο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1317

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1323

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων καδμίου σε ορισμένα τρόφιμα

Η ΕΕ μειώνει τα όρια μολύβδου και καδμίου στα τρόφιμα

Εφαρμογή των νέων ανώτατων επιπέδων από τις 30 Αυγούστου.

Ροή Ενημέρωσης