Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022
27.3 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

ΠΕΤΕΤ: Στις Σχολές Μαγειρικής του ΟΑΕΔ διδάσκουν… λογιστές! – Επικίνδυνη για τη δημόσια υγιεινή, διδασκαλία!

ΑρχικήΝέαΑσφάλεια ΤροφίμωνΠΕΤΕΤ: Στις Σχολές Μαγειρικής του ΟΑΕΔ διδάσκουν... λογιστές! - Επικίνδυνη για τη δημόσια υγιεινή, διδασκαλία!
spot_img

Η ΠΕΤΕΤ ζήτησε να αναθεωρηθούν οι αναθέσεις στα εργαστήρια μαγειρικής του ΟΑΕΔ – “Οι τεχνολόγοι τροφίμων οι καθ’ ύλην  αρμόδιοι και οι πλέον κατάλληλοι να διδάξουν για την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίμων”. 

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων απέστειλε υπόμνημα στον ΟΑΕΔ ζητώντας την αλλαγή του εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Μαθητείας Μαγειρικής τέχνης τονίζοντας ότι οι… λογιστές και οικονομολόγοι που έχουν επιλεγεί (Απόφοιτοι διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων που ουσιαστικά ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 80 οικονομίας) δεν μπορούν να διδάξουν μαθήματα Διατροφής και Διαχείρισης Τροφίμων που πρωτίστως αφορούν τις επαγγελματικές κουζίνες. Η ΠΕΤΕΤ τονίζει ότι οι Τεχνολόγοι Τροφίμων είναι οι μόνοι που μπορούν να διδάξουν σωστά στους σπουδαστές, οτιδήποτε σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και τρόπους συντήρησης, χρήσης και επεξεργασίας τους.

Αναλυτικά, το υπόμνημα της ΠΕΤΕΤ αναφέρει τα εξής:

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.) ως επιστημονική, επαγγελματική ένωση και επίσημο συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων Ανώτατης Εκπαίδευσης και ως μέλος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Τροφίμων όλης της χώρας, αλλά και την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των πτυχίων τους.

Με το παρόν ζητούμε να αναθεωρήσετε την πρώτη ανάθεση στα εργαστήρια μαγειρικής στις ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ του ΟΑΕΔ στους αποφοίτους διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων που ουσιαστικά ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 80 οικονομίας ( σχετικό ΦΕΚ Β 5832/14-12-2021) και δεύτερη ανάθεση στους τεχνολόγους τροφίμων που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι και οι πλέον κατάλληλοι μαζί με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς με ειδικότητα μαγειρικής τέχνης που υπάρχουν στο εργαστήριο να διδάξουν το αντικείμενο αυτό.
Η ανωτέρω επιλογή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση:

  • Των εκπαιδευτικών απαιτήσεων του Επαγγελματικού Περιγράμματος «Μαγείρων» του ΕΟΠΠΕΠ.
  • Του ίδιου του Ωρολογίου και Αναλυτικού προγράμματος της Ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
  • Των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτών της ειδικότητας ΠΕ 88.04

Τα εργαστηριακά μαθήματα Ελληνική & Διεθνής Κουζίνα Ι & ΙΙ – Μαγειρική Τέχνη Ι & ΙΙ χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από πτυχιούχους ειδικότητας ΠΕ 88.04, καθώς μπορούν να διασφαλίσουν το ευρύ φάσμα απαιτητικών και νευραλγικών γνωστικών αντικειμένων, που απαιτούνται στον εργαστηριακό χώρο της κουζίνας. Τα γνωστικά αντικείμενα που χρειάζονται οι απόφοιτοι της ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης, είναι απόλυτα συνυφασμένα με τα ακαδημαϊκά αντικείμενα στους Οδηγούς Σπουδών των πτυχιούχων των ειδικοτήτων ΠΕ 88.04 ,καθώς είναι οι μόνοι που μπορούν να διδάξουν σωστά στους σπουδαστές, οτιδήποτε σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και τρόπους συντήρησης, χρήσης και επεξεργασίας τους. Η σύγχρονη κουζίνα δίνει έμφαση στην ασφάλεια των τροφίμων βάσει των προτύπων ISO-22000, IFS, BRC αλλά και των θρησκευτικών πιστοποιητικών KOSHER και HALAL ως απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών που καλείται να παράσχει η χώρα μας στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς .Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την επισήμανση και τα αλλεργιογόνα υλικά αποτελεί επίσης μια υψηλή απαίτηση.

Αντίθετα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Σπουδών των αποφοίτων της ειδικότητας ΠΕ 80 (Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επαγγελμάτων) δεν περιέχονται μαθήματα Διατροφής και Διαχείρισης Τροφίμων που πρωτίστως αφορούν τις επαγγελματικές κουζίνες.

Το θλιβερό είναι ότι στην ειδικότητα ΠΕ80 περιλαμβάνονται λογιστές και οικονομολόγοι γεγονός που καθιστά τις αναθέσεις όχι απλώς αντιεπιστημονικές αλλά και επικίνδυνες για την δημόσια υγιεινή.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε πως, απουσία των πτυχιούχων ΠΕ 88.04 (Διατροφής) από τα εργαστήρια και αδυναμίας να ανταποκριθούν οι απόφοιτοι ΠΕ 80 (Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επαγγελμάτων) σε εξειδικευμένες γνώσεις Διατροφής και Επεξεργασίας Τροφίμων, παρατηρήθηκε σε πολλές των περιπτώσεων να δίδονται εσφαλμένες πληροφορίες σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, διαχείρισης τροφίμων για τη διατήρηση της διατροφικής τους αξίας, συντήρησης τροφίμων μετά την παρασκευή τους, κλπ., γεγονός που όχι μόνο υποβιβάζει την ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ειδικότητας, αλλά και πλήττει γενικότερα την φήμη των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Είμαστε βέβαιοι πως η εσφαλμένη Α ́ ανάθεση στην ειδικότητα ΠΕ 80 (Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επαγγελμάτων) για τα εργαστηριακά μαθήματα Ελληνική & Διεθνής Κουζίνα Ι & ΙΙ – Μαγειρική Τέχνη Ι & ΙΙ, έγινε λόγω ελείψεως επαρκούς πληροφόρησης και πως θα ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω, προκειμένου κατά το προσεχές σχολικό έτος 2022-2023, να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων της Μαγειρικής Τέχνης, δίνοντας την Α ́ ανάθεση των 18 εργαστηριακών ωρών στην ειδικότητα πτυχιούχων ΠΕ 88.04 (Διατροφής), ως τους καταλληλότερους.

Κλείνοντας την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως όλοι οι εκπαιδευτικοί Επιστήμονες και Τεχνολόγοι τροφίμων καθώς και η ΠΕΤΕΤ που τους εκπροσωπεί, βρίσκονται στην ίδια πλευρά μαζί με την Διοίκηση και τα Στελέχη του ΟΑΕΔ, στην κοινή προσπάθεια για ανάδειξη του υψηλού εκπαιδευτικού έργου που υλοποιούν οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και του αναντικατάστατου ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ανάπτυξη και την ευημερία της Ελληνικής Κοινωνίας.
Τον ανωτέρω στόχο θα ενισχύσει η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών διατροφής και η αυστηρή τήρηση της αναλογικότητας από τους διευθυντές των σχολείων.

Παρακαλούμε να μελετήσετε το υπόμνημα και αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση σας στο αίτημα μας ώστε οι Τεχνολόγοι τροφίμων να έχουν πρώτη ανάθεση.

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img

Must read

Υδροξυτυροσόλη ως πρόσθετο: Οι Έλληνες, πρωταθλητές στην πρόσληψη φαινολών μέσω της επιτραπέζιας ελιάς

Επιστημονική έρευνα Ισπανών για την πρόσληψη υδροξυτυροσόλης που υπάρχει σε ελιές, ελαιόλαδο και κρασί. στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό - Οι δυνατότητες χρήσης της ως πρόσθετο τροφίμων

ChitoFOODS: Ελληνική καινοτομία για νέες εφαρμογές τροφίμων

Το ChitoFOODS είναι ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο από Έλληνες επιστήμονες, που ασχολείται με νανοσωματίδια και μεμβράνες με βάση τη χιτοζάνη, με εκχυλίσματα παραπροϊόντων αγροδιατροφής για νέες εφαρμογές τροφίμων.

Εφαρμογή smartphone ελέγχει τα τρόφιμα για χημικές ουσίες που προκαλούν καρκίνο

Δείτε πόσα νιτρώδη άλατα περιέχουν τα τρόφιμά σας με... μια φωτογραφία
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα