Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023
20.5 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

X RAY στα τρόφιμα: Λειτουργία- εφαρμογές- εγκατάσταση-κόστος- μειονεκτήματα-απόδοση

ΑρχικήΝέαX RAY στα τρόφιμα: Λειτουργία- εφαρμογές- εγκατάσταση-κόστος- μειονεκτήματα-απόδοση
spot_img

Του Γιώργου Μορφονιού*

 
  Οι αυξανόμενες κανονιστικές και καταναλωτικές απαιτήσεις έχουν εντείνει τη πίεση στη βιομηχανία τροφίμων να εφαρμόσει αξιόπιστες μεθόδους ελέγχου των τροφίμων για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα αυτών. Η τεχνολογία ακτίνων Χ (X RAY) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο των τροφίμων για τον εντοπισμό ξένων σωμάτων (φυσικών κινδύνων) αλλά και για τη μελέτη της εσωτερικής δομής των τροφίμων για ποιοτικούς λόγους. Πολλές διαφορετικές μέθοδοι και τεχνολογίες είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ανιχνευτών μετάλλων, συστημάτων οπτικής κάμερας, απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, υπερήχων και ακτίνων Χ. Η εφαρμογή μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας ελέγχου σχετίζεται με τη φύση, το είδος, τη σύσταση κλπ. των τροφίμων αλλά και με τον απώτερο στόχο αυτού του ελέγχου.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Οι ακτίνες Χ είναι μια μορφή αόρατης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας με μικρά μήκη κύματος και υψηλή ενέργεια. Η χρήση της τεχνολογίας ακτίνων Χ είναι πιο γνωστή στους ανθρώπους μέσω της χρήσης της στην ιατρική. Ωστόσο, οι ακτίνες Χ μπορούν επίσης να διεισδύσουν σε τρόφιμα και να επιτρέψουν την απεικόνιση των εσωτερικών χαρακτηριστικών του τροφίμου, ανιχνεύοντας ελαττώματα ή ξένα σώματα χωρίς να καταστρέφει το προϊόν. Καθώς οι ακτίνες Χ εισέρχονται σε ένα τρόφιμο χάνουν μέρος της ηλεκτρομαγνητικής τους ενέργειας. Εάν η ακτίνα συναντήσει μια «πυκνή περιοχή» στο τρόφιμο, όπως ένα μεταλλικό αντικείμενο, αυτό θα μειώσει περαιτέρω την ενέργειά της. Καθώς η ακτίνα απομακρύνεται από το τρόφιμο, ένας αισθητήρας του μηχανήματος μετατρέπει σε εικόνα (σε κλίμακα του γκρι) το εσωτερικό του τροφίμου. Όσο πιο πυκνό είναι ένα ξένο σώμα μέσα στο τρόφιμο, τόσο πιο σκοτεινό θα εμφανίζεται στην εικόνα, και επομένως θα αναγνωρίζεται πιο εύκολα.

Πρακτικά η τεχνολογία ακτίνων Χ βασίζεται κυρίως στην αλλαγή πυκνότητας. Το προϊόν διέρχεται μεταξύ μιας κεφαλής ακτίνων Χ και ενός δέκτη υψηλής ευαισθησίας σε ακτίνες Χ. Ο δέκτης ανιχνεύει το «επίπεδο» των ακτίνων Χ που διέρχονται από το προϊόν και δημιουργεί εικόνα (pixel), τα οποία αντιστοιχούν σε αποχρώσεις του γκρι. Όταν το προϊόν περνάει μεταξύ της κεφαλής και του δέκτη, οι ακτίνες Χ που διέρχονται από το προϊόν σταματούν από κάποιο υλικό μέσα στο προϊόν ανάλογα με την πυκνότητα του υλικού. Έτσι, ένα ξένο σώμα με υψηλότερη πυκνότητα από το προϊόν θα σταματήσει περισσότερες ακτίνες Χ και θα δημιουργήσει μια περιοχή αντίθεσης στην εικόνα που προκύπτει. Η ανιχνευσιμότητα ενός ξένου σώματος εξαρτάται από την ενέργεια ακτίνων Χ που χρησιμοποιείται. Επιπρόσθετα όμως, όταν χρησιμοποιείται χαμηλή ενέργεια, η αντίθεση αυξάνεται για τα ξένα σώματα των οποίων ο ατομικός αριθμός των μορίων τους είναι υψηλότερος από αυτούς των τροφίμων. Τα τρόφιμα αποτελούνται κυρίως από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Από αυτά το οξυγόνο έχει τον υψηλότερο ατομικό αριθμό (8), οπότε υλικά με σημαντικά υψηλότερα ατομικά βάρη είναι ανιχνεύσιμα. Έτσι, σε σύγκριση με το προϊόν, τα ξένα σώματα με παρόμοια ή χαμηλότερα ατομικά βάρη πρέπει να έχουν σημαντική διαφορά πυκνότητας ώστε να είναι ανιχνεύσιμα και τα ξένα σώματα με παρόμοια πυκνότητα με το τρόφιμο πρέπει να έχουν διαφορετικά ατομικά βάρη προκειμένου να ανιχνευθούν. Όλα τα οργανικά υλικά αποτελούνται από άτομα άνθρακα, υδρογόνου και οξυγόνου. Έτσι, οργανικοί επιμολυντές όπως το ξύλο και τα έντομα «μοιάζουν» με το τρόφιμο στα μηχανήματα X RAY

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ X RAY

Ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού ανίχνευσης ακτίνων Χ και τη φύση του τροφίμου, μπορεί να εντοπιστεί μια ποικιλία ξένων σωμάτων, όπως μέταλλο, γυαλί, καουτσούκ, πέτρα και μερικά πλαστικά. Επειδή ο ανιχνευτής ακτίνων Χ παρέχει μη καταστροφική απεικόνιση, η χρήση του έχει γίνει ευρύτερα διαδεδομένη σε συσκευασμένα, μεταποιημένα τρόφιμα, ιδίως σε φιάλες, δοχεία, βάζα και σακουλάκια. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δυνατότητες της τεχνολογίας ακτίνων Χ για την ταξινόμηση των φρούτων, λαχανικών και σπόρων, καθώς και την ανίχνευση οστών σε κοτόπουλο και ψάρια. Ορισμένα προηγμένα συστήματα ανίχνευσης ακτίνων Χ μπορούν ταυτόχρονα να διενεργούν ελέγχους ποιότητας, ανιχνεύοντας ελαττώματα, πραγματοποιώντας μέτρηση μάζας, μέτρηση συστατικών, εντοπίζοντας ελλείψεις συστατικών ή και ολόκληρου του προϊόντος μέσα στη συσκευασία, εντοπίζοντας σπασμένα προϊόντα, παρακολουθώντας τα επίπεδα πλήρωσης και ελέγχοντας την ακεραιότητα της σφράγισης της συσκευασίας. Ως εκ τούτου, οι συσκευές ανίχνευσης με ακτίνες Χ, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους ελέγχου για αρκετές επιχειρήσεις τροφίμων.

Εάν δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της πυκνότητας και του ατομικού βάρους του τροφίμου και του ξένου σώματος, αυτό πιθανότατα δεν είναι ανιχνεύσιμο. Κατά γενικό κανόνα, τα μη ανιχνεύσιμα ξένα σώματα περιλαμβάνουν τρίχες, σκοινί, έντομα, ξύλο και πολλά πλαστικά. Αυτός είναι ο τεχνολογικός περιορισμός των συστημάτων ανίχνευσης με ακτίνες Χ. Ακόμη και σε παρόμοια αντικείμενα, η ανιχνευσιμότητα μπορεί να διαφέρει. Για παράδειγμα:

Πέτρα: ανάλογα με το πόσο πορώδης είναι, το ειδικό βάρος της και τα συστατικά της, επηρεάζεται η ανιχνευσιμότητά της. Οι περισσότερες περιέχουν πυρίτιο, ασβέστιο, κάλιο, νάτριο και παρόμοια υλικά, ανιχνεύσιμα με «μέση ευαισθησία» (2,0-2,5 χιλιοστά). Ωστόσο, όταν περιέχει μεταλλεύματα φαίνεται σχεδόν πυκνή όπως το μέταλλο.

Οστά: για να είναι ανιχνεύσιμα, το οστά πρέπει να είναι ασβεστοποιημένο. Τα μαλακά οστά, όπως οστά στο στήθος ενός κοτόπουλου, συνήθως δεν είναι ανιχνεύσιμα. Ωστόσο, μπορούν να ανιχνευθούν οστά πλευρών κοτόπουλου. Γενικά, τα ζώα (π.χ. χοίροι και αγελάδες) θα έχουν πυκνά, ασβεστοποιημένα οστά. Επιπλέον, το πόσο πορώδες είναι ένα οστό θα επηρεάσει την ανιχνευσιμότητά του.

Κρύσταλλο: ένα κομμάτι κρυστάλλου θα εμφανίζεται στο σύστημα ακτίνων Χ ως πυκνό ατσάλι. Ωστόσο, θα ήταν πολύ πιο πιθανό να βρεθεί κομμάτι από ένα απλό γυαλί, ή ένα εργαστηριακό γυαλί, το οποίο μπορεί και να είναι ελαφρύτερο.

Ένας απλός κανόνας για την ανιχνευσιμότητα των συστημάτων ακτίνων Χ είναι: Εάν επιπλέει στο νερό, πιθανώς δεν μπορεί να εντοπιστεί με ακτίνες Χ. Εάν βυθίζεται, πιθανότατα θα είναι ανιχνεύσιμο.

Σημείο εγκατάστασης του ανιχνευτή ακτίνων Χ

Οι περισσότεροι ειδικοί προτείνουν να τοποθετούνται οι ανιχνευτές ακτίνων Χ στο τέλος της γραμμής. Η πραγματικότητα είναι ότι το προϊόν μπορεί να είναι τέλειο, αλλά αρκεί ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος ή ένα παξιμάδι από μια μηχανή συσκευασίας, για να καταστήσει το τρόφιμο μη ασφαλές. Καθώς το τέλος της γραμμής συσκευασίας είναι το σημείο που γίνεται ο τελικός έλεγχος για την ασφάλεια των τροφίμων και επομένως των καταναλωτών, εκεί είναι που πρέπει να τοποθετούνται τα περισσότερα συστήματα ακτίνων Χ. Αν ένα σύστημα ανίχνευσης τοποθετείται σε προηγούμενο στάδιο, αυτό γίνεται για διαφορετικό σκοπό, όπως η ανίχνευση αντικειμένων που θα μπορούσαν να βλάψουν τα μηχανήματα παραγωγής ή η επιβεβαίωση ότι οι πρώτες ύλες είναι απαλλαγμένες ξένων σωμάτων.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ

Η χρήση ανιχνευτών ακτίνων Χ έχει διάφορα μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου του σχετικά υψηλού κόστους και της ανάγκης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης για την παραγωγή ακτίνων Χ. Έχει επίσης ορισμένα μειονεκτήματα – θέματα αντιλήψεων, όπως για παράδειγμα την αντίληψη ότι γίνεται ακτινοβόληση των τροφίμων. Ωστόσο, η δόση ακτίνων Χ που χρησιμοποιείται για σκοπούς ανίχνευσης είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν για την ακτινοβόληση των τροφίμων με σκοπό την ασφάλεια τους, μην επηρεάζοντας την ποιότητα ή τη διατροφική αξία των τροφίμων. Επιπλέον, έχει εκφραστεί ανησυχία ότι οι χειριστές ενδέχεται να εκτεθούν σε επιβλαβή επίπεδα ακτινοβολίας από συστήματα ανίχνευσης ακτίνων Χ. Ωστόσο, υπό κανονικές συνθήκες, το επίπεδο ακτινοβολίας που θα λάβει ένας χειριστής σε εγγύτητα με έναν ανιχνευτή ακτίνων Χ είναι αρκετά χαμηλό. Πιο συγκεκριμένα το FDA ταξινομεί την τεχνολογία ακτίνων Χ που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων όπως αυτή που χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια. Στην πραγματικότητα, ο εξοπλισμός ακτινοβόλησης τροφίμων είναι παρόμοιος με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια, αλλά ο εξοπλισμός της βιομηχανίας τροφίμων γενικά είναι αυτοματοποιημένος, οπότε ένα άτομο δεν χρειάζεται να στέκεται μπροστά από τον ανιχνευτή. Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί του FDA διέπουν την κατασκευή του εξοπλισμού για να διασφαλίσουν ότι η ακτινοβολία παραμένει εντός του εξοπλισμού και οι χειριστές δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή ή να εκτεθούν κατά λάθος στις δέσμες ακτινοβολίας.

Δεδομένου ότι η ικανότητα του ανιχνευτή ακτίνων Χ να ανιχνεύει ξένα σώματα σχετίζεται άμεσα με την πυκνότητα του προϊόντος και του ξένου σώματος, υπάρχουν μερικά ξένα σώματα που τα συστήματα ανίχνευσης ακτίνων Χ δυσκολεύονται να εντοπίσουν και να απεικονίσουν. Σε αυτά περιλαμβάνονται τρίχες, χαρτί, πλαστικά και πέτρες χαμηλής πυκνότητας, σκοινί, ξύλο και μαλακός οστικός ιστός όπως ο χόνδρος.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ vs ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Τα τελευταία 10 χρόνια, η χρήση ανιχνευτών με ακτίνες Χ έχει αυξηθεί σημαντικά στη βιομηχανία τροφίμων επειδή μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερα ξένα σώματα εκτός μετάλλων. Όταν συζητάμε για συσκευασμένο προϊόν σε μια σακούλα αλουμινίου, η χρήση ανιχνευτών με ακτίνες Χ υπερέχει ξεκάθαρα των ανιχνευτών μετάλλων. Αν και ένας ανιχνευτής μετάλλων θα μπορούσε να τοποθετηθεί προ της συσκευασίας, τέτοια τοποθέτηση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια των προϊόντων. Ωστόσο, ενώ ορισμένοι ανιχνευτές μετάλλων μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να «αγνοούν» το αλουμίνιο, αυτό μειώνει την ευαισθησία του συστήματος, επιτρέποντας ενδεχομένως στα ξένα σώματα να περάσουν χωρίς ανίχνευση. Η χρήση ανιχνευτών με ακτίνες Χ είναι επίσης μια καλύτερη επιλογή όταν το προϊόν είναι αγώγιμο. Για παράδειγμα, το τυρί έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, γεγονός που το καθιστά πολύ αγώγιμο και δημιουργεί ένα εφέ προϊόντος που αναιρεί τις ικανότητες ανίχνευσης των ανιχνευτών μετάλλων. Σε πολλές περιπτώσεις, η βιομηχανία τροφίμων δεν αντικαθιστά ανιχνευτές μετάλλων με ανιχνευτές με ακτίνες Χ, αλλά χρησιμοποιεί και τα δύο συστήματα μαζί, όχι απαραίτητα στις ίδιες γραμμές, αλλά συνδυαστικά. Η τεχνολογία ακτίνων Χ δεν αντικαθιστά την ανίχνευση μετάλλων. Καθώς τα δύο συστήματα έχουν διαφορετικές δυνατότητες, είναι συμπληρωματικά.

Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή μεταξύ των δύο τεχνολογιών είναι το κόστος αγοράς αυτών. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, τα συστήματα ακτίνων Χ μπορούν να κοστίσουν οπουδήποτε από δύο έως δέκα φορές το κόστος ενός ανιχνευτή μετάλλων. Και, το κόστος δεν αναμένεται να μειωθεί στο μέλλον. Ας δούμε τις διαφορές λίγο αναλυτικά:

Απόδοση

Με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων, μέταλλα που είναι αγώγιμα / μαγνητικά (ή και τα δύο), όπως ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, χαλκός, σιδηρούχα μέταλλα κλπ., θα παράγουν ένα ικανό ανιχνεύσιμο σήμα. Με έναν ανιχνευτή ακτίνων Χ, υλικά χαμηλής πυκνότητας, όπως ξύλο, φτερά, αρκετά πορώδεις πέτρες, κρύσταλλα, μαγνήσιο και αλουμίνιο, θα περάσουν χωρίς να ανιχνευθούν. Από την άλλη μεριά ένα μέταλλο όπως ο μη μαγνητικός ανοξείδωτος χάλυβας είναι δύσκολο να ανιχνευθεί από έναν ανιχνευτή μετάλλων καθώς αυτό το μέταλλο είναι ένας κακός αγωγός. Ορισμένα τρόφιμα με πρόσθετο σίδηρο, με υψηλή υγρασία, αλάτι και οξέα, τείνουν επίσης να δυσχεραίνουν την ανίχνευση μετάλλων. Γνωστό ως «εφέ προϊόντος», αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ανιχνευτή. Μελέτες δείχνουν ότι το μέταλλο είναι το πιο κοινό ξένο σώμα στα τρόφιμα (είναι στο εργοστάσιο, σε αγροκτήματα κλπ.). Αυτό καθιστά τον ανιχνευτή μετάλλων απαραίτητο. Και δεν είναι μόνο σε ξηρά προϊόντα όπου λειτουργεί αυτή η τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, ώστε ακόμη και αγώγιμα προϊόντα, να μπορούν να ελεγχθούν και τυχόν μέταλλα να ανιχνευθούν. Συνοψίζοντας, οι ανιχνευτές μετάλλων δυσκολεύονται με υγρά και αλμυρά προϊόντα, ενώ οι ανιχνευτές ακτίνων Χ δυσκολεύονται με πυκνά προϊόντα.  Δεν γίνεται να αντικατασταθεί ένας ανιχνευτής μετάλλων με έναν ανιχνευτή ακτίνων Χ, καθώς θα χαθεί σχεδόν όλη την ανίχνευση μετάλλων χαμηλής πυκνότητας. Επιπρόσθετα, μερικά μέταλλα, όπως το πολύ λεπτό αλουμίνιο που χρησιμοποιείται σε συσκευασίες, είναι αδύνατο να ανιχνευθεί σε ανιχνευτή ακτίνων Χ (για αυτό το λόγο και χρησιμοποιούνται σε προϊόντα συσκευασμένα σε σακούλα αλουμινίου). Μόνο υλικά με μεγαλύτερη πυκνότητα, όπως μέρη μεταλλικής συσκευασίας, μέρη από ολόκληρα μεταλλικά κουτιά, αλουμινόχαρτο, θα ανιχνευθούν με ανιχνευτή ακτίνων Χ. Επομένως, το υλικό συσκευασίας παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή ανιχνευτή και τεχνολογίας.

Κόστος και συντήρηση

Από την άποψη του κόστους, όπως προαναφέρθηκε ο ανιχνευτής μετάλλων είναι συνήθως η πρώτη επιλογή. Αλλά αν υπάρχουν άλλα αντικείμενα στην εγκατάσταση που έχουν αξιολογηθεί ως επικίνδυνα να βρεθούν εντός των τροφίμων, όπως για παράδειγμα γυαλί, πέτρες και οστά, τότε εκτός από τον ανιχνευτή μετάλλων, αξίζει η επένδυση και σε ανιχνευτή ακτίνων Χ. Πρέπει να ληφθεί βέβαια υπόψη ότι όχι μόνο το κόστος αγοράς του ανιχνευτή ακτίνων Χ είναι μεγαλύτερο του ανιχνευτή μετάλλων αλλά και το κόστος συντήρησής του. Υψηλή υγρασία, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία κοντά σε ανιχνευτές ακτίνων Χ, θα μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους. Επίσης, η συντήρησή τους απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την προμήθεια συγκεκριμένων ανταλλακτικών, που ανεβάζουν το κόστος συντήρησής τους. Αντίθετα, οι ανιχνευτές μετάλλων μπορούν να επισκευαστούν γρηγορότερα και οικονομικότερα.

Τοποθέτηση των ανιχνευτών

Οι ανιχνευτές ακτίνων Χ μπορούν να τοποθετηθούν και εν μέσω της γραμμής παραγωγής συσκευασίας (in line), ενώ οι ανιχνευτές μετάλλων είναι καλύτερο να τοποθετούνται μόνο στο τέλος της γραμμής, συχνά μετά τη συσκευασία. Επίσης, οι ανιχνευτές ακτίνων Χ χρειάζονται σταθερή ταχύτητα για την ορθή απεικόνιση και ως εκ τούτου, δεν λειτουργούν σωστά σε εφαρμογές ροής βαρύτητας, όπου το προϊόν διέρχεται ανοίγματος με μεγάλη ταχύτητα. Αντίθετα, η ανίχνευση μετάλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε. 

Η χρήση και των δύο συνδυαστικά αυξάνει κατά πολύ την ασφάλεια του τελικού προϊόντος.

Ασφάλεια χειριστών

Οι ανιχνευτές μετάλλων αναγνωρίζονται ευρέως ως ασφαλέστερα μηχανήματα.  Για τους χειριστές, υπάρχει σίγουρα υψηλότερος κίνδυνος ασφάλειας με ανιχνευτές ακτίνων Χ και για αυτό το λόγο υπάρχουν σαφείς κανόνες για την κατασκευή και χρήση τους.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

Στο παρελθόν, οι ανιχνευτές ακτίνων Χ συχνά ήταν αναξιόπιστοι και ήταν δύσκολο να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν. Σήμερα, ωστόσο, οι κατασκευαστές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτούς τους τομείς, αυξάνοντας την αξιοπιστία τους στις σκληρές συνθήκες των βιομηχανιών τροφίμων και οι ανιχνευτές ακτίνων Χ γίνονται ολοένα και πιο «φιλικοί προς τον χρήστη». Αυτό που πραγματικά δεν πιστεύεται ότι θα καταφέρει αυτή η τεχνολογία είναι η ανίχνευση πλαστικών (χαμηλής πυκνότητας), τριχών και εντόμων. Χρησιμοποιούνται όμως όλο και πιο πολύ λόγω άλλων λειτουργιών τους, όπως ο εντοπισμός αριθμού αντικειμένων σε μια συσκευασία, σπασμένων προϊόντων ή την εξασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών (π.χ. μέγεθος). Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, τα ανωτέρω ελαττωματικά προϊόντα απορρίπτονται όπως αν περιείχαν ξένο σώμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανίχνευση ελαττωμάτων και ξένων σωμάτων με τη χρήση ανιχνευτών ακτίνων Χ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό μέρος του ποιοτικού ελέγχου για συγκεκριμένες επιχειρήσεις τροφίμων. Ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστήσει τους ανιχνευτές ακτίνων Χ πιο προσιτούς, αξιόπιστους και ευκολότερους στη χρήση, με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και δυνατότητες ανίχνευσης, εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα κοστοβόροι. Επειδή τόσοι πολλοί διαφορετικοί παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση, χρειάζεται αρχικά αξιολόγηση επικινδυνότητας αναφορικά με το είδος των ξένων σωμάτων που ενδέχεται να βρεθούν στο προϊόν και εν συνεχεία επικοινωνία με εξειδικευμένη εταιρία ώστε να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση επιλογής τεχνολογίας.

Είτε γίνεται χρήση ανιχνευτή μετάλλου, είτε ακτίνων Χ, το σημαντικότερο είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των καταναλωτών και η ανίχνευση και αφαίρεση ξένων σωμάτων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ίδια την εταιρία, καθώς σε αντίθετη περίπτωση χρόνος, κόστος και κόπος για τη δημιουργία «ονόματος» στην αγορά μπορεί να οδηγηθούν στο κάδο απορρίψεων!!!

 *Ο Γιώργος Μορφονιός είναι Γεωπόνος – Επιστήμονας Τροφίμων, MSc Συστήματα διαχείρισης ποιότητας & διασφάλισης υγιεινής τροφίμων, senior consultant AG ADVENT AE

Πηγές: https://www.eufic.org/

The National Provisioner

QA magazine

Matthews Australasia Pty Ltd

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

spot_img

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Το ECDC συνδέει την γρίπη των πτηνών με ανεξήγητες νευρολογικές ασθένειες σε ανθρώπους!

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων συστήνει επαγρύπνηση στις Αρχές Δημόσιας Υγείας.

Αιθυλένιο σε μπανάνες και άλλα φρούτα: Επικίνδυνο για την υγεία ή φυσική ορμόνη;

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το αιθυλένιο, το οποίο έχετε "δει" πολλάκις χωρίς να το ξέρετε!

Ζυμαρικά από όσπρια: Η νέα τάση και… λύση για την αποδοχή των οσπρίων από τα παιδιά

Ένα από τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων ζυμαρικών, είναι πως αποτελούν τον "δούρειο ίππο" για την κατανάλωση οσπρίων από παιδιά.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα