Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023
20.6 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021: ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑρχικήΝέαΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021: ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
spot_img

cibum team

 1. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1752 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης
 2. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1771 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα φύλλα ραπανιού
 3. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1756 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 όσον αφορά την άμεση προμήθεια κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων
 4. Απόφαση (ΕΕ) 2021/1787 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Σιτηρών όσον αφορά την τροποποίηση του ορισμού του «σιτηρού» ή των «σιτηρών» βάσει της σύμβασης για την εμπορία σιτηρών του 1995
 5. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1795 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2021, για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 6. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1804 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία bentazone (βενταζόνη) στα μπιζέλια με λοβό
 7. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1807 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acibenzolar-S-methyl, το υδατικό εκχύλισμα από βλαστημένους σπόρους του γλυκού Lupinus albus και τις ουσίες azoxystrobin, clopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozide και thiabendazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 8. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1810 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία cyprodinil (κυπροδινίλη) στα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα και τα λαγοκέρασα
 9. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1841 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 6-βενζυλαδενίνη και aminopyralid (αμινοπυραλίδη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 10. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1842 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη flupyradifurone (φλουπυραδιφουρόνη) και το διφθοροξικό οξύ μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 11. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1864 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών amisulbrom (αμισουλβρώμη), flubendiamide (φλουβενοδιαμίδη), meptyldinocap (μεπτυλοδινοκάπη), metaflumizone (μεταφλουμιζόνη) και propineb (προπινέμπ) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 12. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1881 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 13. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1884 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας chlorantraniliprole (χλωρανθρανιλιπρόλη) στα όσπρια
 14. Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/618 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofop, fluopyram, ipconazole και terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( EE L 131 της 16.4.2021 )
 15. Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/616 της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες benalaxyl (βεναλαξύλιο), benalaxyl-M (βεναλαξύλιο-Μ), dichlobenil (διχλωβενίλη), fluopicolide (φθοροπικολίδη), proquinazid (προκιναζίδη) και pyridalyl (πυριδαλύλη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( EE L 131 της 16.4.2021 )
 16. Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/192 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2020, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας prochloraz μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( EE L 40 της 13.2.2020 )
 17. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1890 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Junk food και Junk news: Ο συνδυασμός που… “σκοτώνει”!

Η κοινή βάση μεταξύ junk food και junk news και η ανάγκη να υιοθετηθεί μια κουλτούρα info-fitness και μια παιδεία ενημέρωσης, σύμφωνα με την ειδικό Vanessa Otero.

Ανακάλυψη: Βρέθηκε η σούπερ λευκή χρωστική που θα αντικαταστήσει το διοξείδιο του τιτανίου από το… «Finding Nemo»

Ουσία της γαρίδας Pacific Cleaner, γνωστή και ως Jacques από την ταινία με το ψαράκι Nemo αντικαθιστά το Ε171 λύνοντας τα χέρια της βιομηχανίας.

Κίνδυνος ξηρασίας στην Ελλάδα – Ιδρύεται ομάδα κινδύνου από το ΥΠΑΑΤ

Η ομάδα ad hoc θα εξετάσει τον κίνδυνο ξηρασίας και τις επιπτώσεις στην Ελληνική γεωργική παραγωγή.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα