Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
14.2 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Εστίαση: άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση

ΑρχικήΝέαΕστίαση: άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση
spot_img

cibum team

  Ξεκίνησε σήμερα και θα λήξει στις 30 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων της εστίασης για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των 330 εκατ. ευρώ για την αγορά πρώτων υλών.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021 και η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως τις 31/12/2021.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης προκειμένου να περιέλθουν σε ετοιμότητα παραγωγικής λειτουργίας.

Αναλυτικότερα:

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής (έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το έτος 2020, πεδίο 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών»).

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) διά τον αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως. Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) όπως υπολογίζεται.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Ποια είναι η διαδικασία:

  1. Ο ΕΦΕΠΑΕ εξάγει από το ΠΣΚΕ συγκεντρωτική κατάσταση των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης προς πληρωμή στην οποία αποτυπώνεται: ο Α/Α της συγκεντρωτικής κατάστασης, ο αριθμός αίτησης, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του λήπτη της ενίσχυσης, η Περιφέρεια (της έδρας του), η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης, το οριστικοποιημένο ποσό δημόσιας επιχορήγησης και ο τραπεζικός λογαριασμός της επιχείρησης. Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αξιολόγησης.
  2. Ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει σε μεταφορά του οριστικοποιημένου ποσού κάθε αίτησης χρηματοδότησης στον τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση, και τον οποίο έχει δηλώσει ο λήπτης της ενίσχυσης στην αίτηση.
  3. Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές της επιχορήγησης διενεργείται από τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ μέσω του ΠΣΚΕ με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του.
  4. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον λήπτη της ενίσχυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

Ο ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει ότι ο δυνητικός λήπτης λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφαλαίου 10 ανωτέρω. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων. Η δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που το ποσό της καταβολής δεν αναλωθεί όλο για την προμήθεια πρώτων υλών όπως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, τα μη αναλωθέντα μέχρι τις 31/12/2021 ποσά ή ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για άλλες δαπάνες αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 Διαδικασία παρακολούθησης

Το σύνολο των ενεργειών επαλήθευσης – πιστοποίησης (αίτημα επαλήθευσης, επαλήθευση, πιστοποίηση κ.λπ.) γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

  1. Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης: Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλεται από τον λήπτη της ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά, σε ειδικά τυποποιημένο για τον σκοπό αυτό έντυπο, και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 28.02.2022. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τον λήπτη της ενίσχυσης το συνολικά καταβληθέν ποσό ανακτάται εντόκως.
  2. Επαλήθευση: Η επαλήθευση αφορά την επιβεβαίωση των παρακάτω:

α) Ότι το ύψος του κύκλου εργασιών του έτους 2020 που δηλώθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης είναι ακριβές (επιβεβαιώνεται βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών). Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας, εάν η μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του έτους 2019 είναι μεγαλύτερη ή ίση του 30%, δεν υπάρχει επίπτωση, άλλως το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από τον λήπτη της ενίσχυσης.

β) Ότι η επιχείρηση προέβη στην αγορά πρώτων υλών δαπανώντας τη χορηγηθείσα επιχορήγηση. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση είναι μικρότερη ή ίση του 70% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς 361, 363 και 364 των υποβαλλόμενων Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. Το αίτημα συνοδεύεται από τα φορολογικά έντυπα υποβολής ΦΠΑ της περιόδου λειτουργίας μέχρι 31/12/2021 που επιβεβαιώνουν την ανάλωση της χορηγηθείσας επιχορήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από τον λήπτη της ενίσχυσης.

γ) Το άθροισμα της καταβληθείσας επιχορήγησης από την παρούσα δράση, και των τυχόν επιχορηγήσεων που έχει λάβει ή θα λάβει ο λήπτης της ενίσχυσης στο πλαίσιο δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν κεφάλαιο κίνησης με υποχρέωση ανάλωσης εντός του 2021, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 Σύνολο φορολογητέων εισροών του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2021 – 31/12/2021. Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της ενίσχυσης που χορηγήθηκε τελευταία καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από τον λήπτη της ενίσχυσης. Για την επαλήθευση του ανωτέρω σημείου προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του λήπτη της ενίσχυσης.

δ) Ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του ορίου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων της από 19/3/2020/ C(2020) 1863 Ανακοίνωσης. Σχετικώς, διενεργείται έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ). Σε αντίθετη περίπτωση, η δημόσια χρηματοδότηση της/των ενίσχυσης/εων που καταβλήθηκε τελευταία/ες αναζητείται εντόκως από τον λήπτη της ενίσχυσης. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, ελέγχονται κατά το παρόν στάδιο ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση δικαιοδόχων, εάν από την προσκομισθείσα σύμβαση δικαιόχρησης προκύπτει ότι η επιχείρηση δικαιοδόχος είναι συνδεδεμένη με τον δικαιοπάροχο, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει και κατάλογο με τα στοιχεία (επωνυμία και ΑΦΜ) των υπόλοιπων δικαιοδόχων που έχουν συμβληθεί με τον ίδιο δικαιοπάροχο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ελεγκτή. Ο δικαιοπάροχος υποχρεούται να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία στον δικαιοδόχο που έχει λάβει το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα το αργότερο δύο ημέρες πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.

Στην περίπτωση δικαιοπαρόχων, εάν από τα προσκομισθέντα υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συμβάσεων δικαιόχρησης που έχει συνάψει ο λήπτης της ενίσχυσης προκύπτει ότι είναι συνδεδεμένη επιχείρηση με όλες ή ορισμένες εκ των αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων – δικαιοδόχων, υποχρεούται να προσκομίσει κατάλογο με τα στοιχεία (επωνυμία και ΑΦΜ) των δικαιοδόχων που θεωρούνται επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτήν, εντός 15 ημερών από τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ελεγκτή. Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει σύμβαση δικαιόχρησης προσκομίζουν και κάθε άλλο έγγραφο και χορηγούν και κάθε άλλη πληροφορία που τυχόν τους ζητηθεί από την αρμόδια αρχή στο στάδιο της επαλήθευσης. Εάν από τον σχετικό έλεγχο προκύψει υπέρβαση του ορίου σώρευσης της από 19/3/2020/C            (2020) 1863 Ανακοίνωσης, επιβάλλεται η ανάκτηση των υπερβαλλουσών ενισχύσεων, εκκινώντας από την τελευταία χρονικά χορηγηθείσα ενίσχυση προς συνδεδεμένη επιχείρηση.

ε) Ότι προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά ελέγχου της προβληματικότητας και ότι από τον έλεγχο αυτών αποδεικνύεται η πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων της 19/3/2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.

στ) Ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις δημοσιότητας.

  Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και κατόπιν αποκατάστασης από τον λήπτη της ενίσχυσης τυχόν εντοπισμένων εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, ολοκληρώνεται η επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις από τον ΕΦΕΠΑΕ, τα σχετικά δικαιολογητικά παρακολούθησης πρέπει να προσκομιστούν από τον λήπτη της ενίσχυσης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του (έγγραφη ή ηλεκτρονική).

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, ο έλεγχος ολοκληρώνεται βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων. Επιτόπια επαλήθευση δεν προβλέπεται στην παρούσα δράση. Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται σε εθνικές βάσεις δεδομένων. Αν από τη διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή λοιπά σφάλματα η αίτηση απορρίπτεται. Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανακτήσεων.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και τα κριτήρια ένταξης για τη λήψη της χρηματοδότησης

* Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι εξής:

* 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10).

* 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21).

* 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης (περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20).

* 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

δ) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr). Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι τις 31/12/2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Επισημαίνεται ότι:

Α. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα με τη μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Όπως προαναφέρθηκε, η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως τις 31/12/2021. Αυτό θα αποδεικνύεται βάσει των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο από 1/4/2021 έως 31/12/2021 και ειδικότερα με βάση τους κωδικούς:

* 361: Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,

* 363: Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και

* 364: Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τριών κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70% του αθροίσματος των ποσών των κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους παραπάνω κωδικούς θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Cοvid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από τη συγκεκριμένη δράση και τις αναφερόμενες δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.


Δείτε: Βεργίνα VS Heineken. Η κόντρα περί αθέμιτου ανταγωνισμού θα λυθεί από δικαστήριο του Άμστερνταμ.

Δείτε: Κολοκύθια με την κάππαρη στης Κιμώλου τ’ αστραφτερά νερά  

Δείτε: Εργασιακά: Όλες οι αλλαγές σε άδειες πατρότητας και μητρότητας, χρόνο, προϋποθέσεις, προαγωγές, απουσίες, άδεια για εξωσωματική γονιμοποίηση, άδεια για την παρένθετη μητέρα  

Δείτε: Ανατροπές στη βιομηχανία τροφίμων λόγω διοξειδίου του τιτανίου, φέρνει η άποψη της ΕFSA  

 Δείτε: Τεράστια απάτη με νοθευμένο σαφράν στην Ισπανία  

Δείτε: Στα κάγκελα εστίαση, ξενοδόχοι και λιανεμπόριο τροφίμων για τα self test του προσωπικού. Δεκάδες χιλιάδες € το κόστος 

Δείτε: Τα πιο περίεργα μηχανήματα αυτόματης πώλησης στον κόσμο  

Δείτε: EFSA για διοξείδιο του τιτανίου: δεν θεωρείται πλέον ασφαλές όταν χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων 

Δείτε: Νοθεία Φέτας: δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ  

 

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

spot_img

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Ρεκόρ μαζικών τροφικών δηλητηριάσεων των τελευταίων 40 ετών στη Γαλλία – Το 45% σημειώθηκαν σε εστιατόρια!

2.000 μαζικές τροφικές δηλητηριάσεις στη Γαλλία το 2022 - "Σάρωσε" η σαλμονέλα σε αυγά.

Για πρώτη φορά εντοπίζεται τοξικότητα σε κοινό πρόσθετο τροφίμων

Το πρόσθετο τροφίμων E551 μπορεί να προκαλέσει κοιλιοκάκη!

Προειδοποίηση ασφάλειας: Τα παιδιά κάτω των 10 ετών δεν πρέπει να τρώνε συκώτι

Οι Αρχές της Νορβηγίας εξέδωσαν προειδοποίηση για την κατανάλωση συκωτιού.
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα