Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022
27.3 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ετικέτα:ενεργότητα νερού

Ενεργότητα νερού (aw): Η κρίσιμη αλλά παραμελημένη από την ΕΕ παράμετρος ασφάλειας τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων χρησιμοποιούν την ενεργότητα νερού για να διαμορφώσουν τροφές σταθερές στο ράφι και αποτελεί κρίσιμο σημείο ελέγχου στα συστήματα ασφάλειας τροφίμων HACCP.

Novalab Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Αναλυτές Ενεργότητας Νερού και Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Ροή Ενημέρωσης