Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022
31 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ετικέτα:επίσημοι έλεγχοι

Κομισιόν: Στην Ελλάδα υπάρχει ανεπάρκεια προσωπικού για κτηνιατρικούς ελέγχους

Έκθεση από την Κομισιόν για τους επίσημους ελέγχους στον κλάδο των τροφίμων στα κράτη μέλη της - 4,1 εκατομμύρια επίσημοι έλεγχοι την περίοδο 2019-2020 και 388.000 διοικητικές κυρώσεις

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1353

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν ως επίσημα εργαστήρια εργαστήρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους σε σχέση με όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τους επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/625

για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Ροή Ενημέρωσης