Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
19.2 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

ΕΕ: Προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της εν μέσω παγκόσμιων ανησυχιών για την επισιτιστική ασφάλεια

ΑρχικήΝέαΕΕ: Προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της εν μέσω παγκόσμιων ανησυχιών για την επισιτιστική ασφάλεια
spot_img

Οι επιπτώσεις από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εξακολουθούν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων και να αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Σε μια ανάκαμψη μετά την COVID-19, που έχει ήδη σημαδευτεί από προκλήσεις για την ισορροπία της αγοράς και αυξήσεις των τιμών, φέρνει πρόσθετη αστάθεια και αβεβαιότητα. Η ουκρανική γεωργία επηρεάζεται άμεσα σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, από την παραγωγή έως το εμπόριο, διατηρώντας την πίεση στην παγκόσμια προσφορά σιτηρών και ελαιούχων σπόρων.

Στην ΕΕ, η παραγωγή σιτηρών επηρεάζεται από τις ξηρές καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις για την παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες και χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2021. Ωστόσο, τα υφιστάμενα αποθέματα θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών εγχώριας κατανάλωσης και μέρους της εξαγωγικής ζήτησης, η οποία αναμένεται να παραμείνει υψηλή λόγω των πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές. Ο ζωικός τομέας της ΕΕ (κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα) αντιμετωπίζει τις δικές του προκλήσεις με τις επιδημίες ζωονόσων και τις υψηλές τιμές των ζωοτροφών. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα τροφίμων στην ΕΕ δεν κινδυνεύει.

Οι τιμές παραγωγού των γεωργικών προϊόντων παραμένουν υψηλές, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αβεβαιοτήτων που προκλήθηκαν από τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Αυτά προκαλούν αναπόφευκτη αύξηση του κόστους παραγωγής, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, οι μεταφορές, η ψύξη και η θέρμανση, καθώς και τα λιπάσματα και άλλες εισροές. Οι παγκόσμιες γεωργικές τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από την αρχή της εισβολής, αν και έχει παρατηρηθεί κάποια χαλάρωση τις τελευταίες εβδομάδες, που συνδέεται εν μέρει με την επικείμενη συγκομιδή.

Αυτό ασκεί επίσης πίεση στο εισόδημα των αγροτών. Τον Μάρτιο του 2022, η Επιτροπή ανακοίνωσε τη διανομή έκτακτης δέσμης 500 εκατομμυρίων ευρώ στα κράτη μέλη για τη στήριξη των παραγωγών που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να παράσχουν πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη στους γεωργούς για να συμβάλουν στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια ή να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές της αγοράς λόγω του αυξημένου κόστους των εισροών ή των εμπορικών περιορισμών. Η Επιτροπή δημοσίευσε την επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν και διανέμουν τη βοήθεια αυτή, καθώς και του κατά πόσον τη συμπλήρωσαν με εθνικούς πόρους. Η επισκόπηση αυτή βασίζεται στις κοινοποιήσεις που έστειλαν τα κράτη μέλη στα τέλη Ιουνίου 2022.

Η αύξηση των τιμών παραγωγού των βασικών γεωργικών προϊόντων αναμένεται να συνεχίσει να αντανακλάται στις τιμές καταναλωτή των τροφίμων. Αναμένεται ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούσαν να μετακινηθούν από προϊόντα υψηλότερης αξίας σε φθηνότερα για τη διαχείριση του πληθωρισμού των τροφίμων.

Τα ζητήματα αυτά αποτελούν τη βάση για την καλοκαιρινή έκδοση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του 2022 για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ. Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Ιουλίου 2022, παρουσιάζει λεπτομερή επισκόπηση των τελευταίων τάσεων και προοπτικών για μια σειρά τομέων γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Αροτραίες καλλιέργειες

Οι τιμές των σιτηρών παραμένουν πολύ υψηλές και ασταθείς λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με το παγκόσμιο επίπεδο προσφοράς που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία επιδείνωσε περαιτέρω τις υψηλές τιμές ενέργειας και λιπασμάτων και τη ζήτηση ζωοτροφών μετά την COVID.

Η συνολική παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ αναμένεται να ανέλθει σε 286,4 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή 2,5% χαμηλότερα από την περίοδο του 2021/22. Ωστόσο, η ζήτηση για ζωοτροφές και για σιτηρά για την παραγωγή βιοκαυσίμων αναμένεται να μειωθεί κατά 1,3% και 3% αντίστοιχα, και η ΕΕ έχει σχετικά υψηλά αποθέματα δημητριακών. Οι εξαγωγές σιτηρών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά 14% σε σύγκριση με το 2021/22, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μείωση των παγκόσμιων εξαγωγών που προκλήθηκε από την απόφραξη των ουκρανικών θαλάσσιων λιμένων και τους περιορισμούς στις εξαγωγές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από ορισμένους εξαγωγείς.

Η παρέκκλιση που χορήγησε η Επιτροπή για να επιτραπεί η παραγωγή οποιωνδήποτε καλλιεργειών για σκοπούς τροφίμων και ζωοτροφών σε εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, η οποία χορηγήθηκε τον Μάρτιο από την Επιτροπή, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκτάσεων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για το 2022/23. Η προβλεπόμενη αύξηση της έκτασης ανέρχεται σε 6% (2,2 εκατομμύρια εκτάρια) για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε ετήσια βάση. Χάρη στην αυξημένη παραγωγή, οι εξαγωγές πρωτεϊνούχων καλλιεργειών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά 19% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι γεωργοί χρησιμοποίησαν επίσης αυτήν την παρέκκλιση για να φυτέψουν ηλίανθο, λόγω των σχετικά χαμηλών αναγκών τους σε νερό και λίπανση. Ως εκ τούτου, οι εκτιμώμενες εκτάσεις σποράς ηλίανθου έφτασαν τα 4,7 εκατομμύρια εκτάρια, σημειώνοντας αύξηση 7,8% από έτος σε έτος. Αυτή τη σεζόν, η παραγωγή ηλιόσπορου της ΕΕ αναμένεται να φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 11,1 εκατομμυρίων τόνων (+7,8%).

Εξειδικευμένες καλλιέργειες

Η παραγωγή ελαιολάδου συνέχισε την ανάκαμψή της με αύξηση 11% από έτος σε έτος, φθάνοντας σχεδόν τα 2,3 εκατομμύρια τόνους. Αναμένεται ανάκαμψη στην εγχώρια χρήση, ενώ οι εξαγωγές θα μπορούσαν να παραμείνουν κάτω από το επίπεδο ρεκόρ της περασμένης σεζόν. Ωστόσο, η έλλειψη βροχής και, κατά συνέπεια, νερού για άρδευση σε ορισμένες περιοχές παραγωγής της Ισπανίας και της Ιταλίας, μαζί με μια εξαμηνιαία εναλλαγή στην Πορτογαλία, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συγκομιδής ελαιολάδου της ΕΕ 2022/23 (ξεκινώντας από τον Οκτώβριο) παρά την αναμενόμενη κάποια ανάκαμψη στην Ελλάδα.

Η οινοπαραγωγή της ΕΕ για το 2021/22 εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 3 % στα 153 εκατομμύρια εκατόλιτρα, επιστρέφοντας στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο πριν από την πανδημία COVID-19. Η κατανάλωση οίνου στην ΕΕ, η οποία επηρεάζεται από τα μέτρα για τη νόσο COVID-19, εξομαλύνεται επίσης. Κατά την αγορά κρασιού, οι καταναλωτές εξετάζουν όλο και περισσότερο την προέλευση του κρασιού πρώτα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει υψηλότερη τιμή, ακολουθούμενη από τη γεύση και το εμπορικό σήμα.

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών στην ΕΕ για το 2022 αναμένεται να αυξηθεί στα 6,1 kg (ακόμη κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο) παρά τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στην υψηλότερη παραγωγή, τον καλό καιρό και την επιστροφή του τουρισμού.

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ βρίσκονται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, τα περιθώρια κέρδους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραμένουν περιορισμένα λόγω του υψηλού κόστους των εισροών (ιδίως των ζωοτροφών και της ενέργειας) και της εφοδιαστικής. Με τις καιρικές προοπτικές για βοσκότοπους να παραμένουν αρνητικές, οι παραδόσεις γάλακτος στην ΕΕ θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 0,6% το 2022. Η παραγωγή τυριού της ΕΕ θα μπορούσε να αυξηθεί εν τω μεταξύ κατά 0,5% χάρη στις ανταγωνιστικές τιμές στην παγκόσμια αγορά, γεγονός που μεταφράστηκε πρόσφατα σε αυξανόμενες ροές προς τις ΗΠΑ, επιπλέον της ανάκαμψης των εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με σταθερές εγχώριες λιανικές πωλήσεις και ανάκαμψη της εστίασης.

Προϊόντα με βάση το κρέας

Η παραγωγή βοείου κρέατος στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί το 2022, παρά τις υψηλές τιμές. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του κοπαδιού αγελάδων που προκλήθηκε από την αναδιάρθρωση του τομέα. Για ολόκληρο το έτος, οι εξαγωγές κρέατος της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά 4%, καθοδηγούμενες από αγορές υψηλής αξίας όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα αυξανόμενα μέτρα που σχετίζονται με το περιβάλλον, οι μειωμένες εξαγωγικές προοπτικές, το διατηρητέο υψηλό κόστος των εισροών και η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ) οδηγούν σε αναμενόμενη μείωση της παραγωγής χοιρείου κρέατος της ΕΕ κατά 4,7% το 2022. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και πάλι ο πρώτος εξαγωγικός προορισμός της ΕΕ, τώρα που περιορίζεται η οξεία κρίση της ΑΠΧ της Κίνας.

Ο τομέας των πουλερικών αντιμετωπίζει μια επιδημική περίοδο υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών (HPAI) ιστορικού μεγέθους. Από τον Οκτώβριο του 2021, 21 χώρες της ΕΕ έχουν πληγεί από εστίες ΓΠΥΠ πουλερικών. Το υψηλό κόστος των εισροών επηρεάζει επίσης τον τομέα. Ως εκ τούτου, η παραγωγή πουλερικών στην ΕΕ αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2022, παρά τις υψηλές τιμές των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής. Το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στα προ του Brexit επίπεδα.

Παρά το ιστορικά χαμηλό σμήνος αιγοπροβάτων στην ΕΕ, οι σφαγές αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2022. Το εμπόριο αναμένεται να ξαναρχίσει, αλλά να παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας σε διατηρήσιμες υψηλές εγχώριες τιμές.

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Εντομοφαγία στην ΕΕ: Η απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση περί προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη με γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν έθεσε θέμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τις απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήμανσης.

Προσοχή: Επικίνδυνο αλεύρι κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά

Συναγερμός σε 22 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για επικίνδυνο αλεύρι προέλευσης Γερμανίας.

Το σκάνδαλο με το ηλι(θι)έλαιο του 2008 και η καθυστερημένη κατά 15 χρόνια δικαίωση

Μετά από 15 χρόνια μάθαμε και επίσημα πως άλλο άλλο οι κορεσμένοι (MOSH) και άλλο οι αρωματικοί (MOAH) υδρογονάνθρακες!
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα