Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2023
2.2 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Διεύρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το μικρότερο κόστος σε ομαδικά προγράμματα

ΑρχικήΝέαΕκπαίδευσηΔιεύρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το μικρότερο κόστος σε ομαδικά προγράμματα
spot_img

Καθημερινά όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες του χώρου φιλοξενίας,  ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα που τους παρέχονται σε όλα τα καινοτόμα προγράμματα μας που συμβάλουν στην ανάπτυξη παρεχόμενων  λύσεων, -εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά – για την κάλυψη των αναγκών τους.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Δυο μέλη της Διοικούσας Επιτροπής  του Ξ. Ε. Ε., ο κύριος Πολλάλης Δημήτριος και κύριος Μέριανος Κωνσταντίνος , παρακολούθησαν το σεμινάριο και μετά από εξετάσεις πιστοποιηθήκαν. Λόγοι όπου θέλησαν να πιστοποιηθούν ήταν:

  • Επιπλέον γνώση σε θέματα Υγειονομικής Ασφαλείας. 
  •  Για την υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των οδηγιών της εγκυκλίου με αρ. (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) του Υπουργείου Υγείας «όπως ισχύει στα σημεία Η.1 και ΙΒ.2  του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ όπου και το Υπουργείο Τουρισμού μας επιβεβαιώνει.
  • Να διαπιστώσουν γιατί το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) ,όπως και στην εγκύκλιο για τους  έλεγχους ( Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455 19/4/2022) για  τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης (πχ ξενοδοχεία).
  • Να διαπιστώσουν γιατί ο ορισμός υπεύθυνου ανά τμήμα ή συντονιστήδεν αντικαθιστά τον ειδικό επιστήμονα,  εκτός και αν προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Γιατρό, ) για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις και δεν μπορεί να παρέχει στο προσωπικό (εφαρμοστές π.χ,Housekeeping ) Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις -στον καθαρισμό απολύμανση.
  • Να διαπιστώσουν γιατί η τήρηση της εγκύκλιου (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020) θωρακίζει και τους ενασχολούμενους εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης-μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, μιας και για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου) αλλά και ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου απέναντι στα ‘’περί αξιώσεων ’’, εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.
  • Να ενημερώθηκαν πως τα τουριστικά καταλύματα , μετά  το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.01, 81.29.11.02, ) μπορούν με προσαρμογή του όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης,  όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Έτσι προσαρμόζεται με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
  • Να διαπιστώσουν γιατί το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης του  προσωπικού -μετά από εξετάσεις– στον καθαρισμό – απολύμανση είναι πλέον υποχρεωτικό σε προγράμματα πιστοποίησης για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων ,σημείο  Α.4 στην προαιρετική Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
  • Να ενημερώθηκαν  πως ο ψεκασμός ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κινδύνους με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. Για δε τον σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου –με προβολή βίντεο –για σύσταση προς αποφυγήν . Μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μας μεταφέρει στην ψευδή αίσθηση της απολύμανσης ,ενώ συγχρόνως  προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή ως επικίνδυνη.
  • Να ενημερωθούν για το( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά  και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ σε κάθε παραλλαγή με τις μεταλλάξεις του,  άλλα και για την(Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων με την ολιστική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υγιεινής.

Συμπληρωματική Ενημέρωση

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε στην επίλυση του προβλήματος με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση. Εκτός από τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης, διενεργούν εφαρμογές  σε Στρώματα –Σαλόνια, αλλά και  Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, στην αντιμετώπιση μούχλας( Ασπεργίλλωση ) , άλλα και στα δυο κριτήρια κατάταξης,  Κριτήριο 4.27  , και Κριτήριο 4.1.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής, με τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομία  για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ακολουθήστε μας στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Πόσα φυτοφάρμακα έχει το Ελληνικό μέλι; Επιστημονική μελέτη του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 

Τι έδειξε μελέτη Ελλήνων επιστημόνων για την παρουσία φυτοφαρμάκων σε δείγματα ελληνικού μελιού και για το πόσο επικίνδυνα είναι για την υγεία των καταναλωτών.

Kinder: Ο ισχυρισμός υγείας «βοηθά στην ανάπτυξη» που απέρριψε η EFSA

Η Ferrero προσπάθησε να εξασφαλίσει ισχυρισμό υγείας για τα παιδιά, με μελέτες που δεν είχαν σχέση με την ανάπτυξη των παιδιών!

Κλειστά αύριο καταστήματα και απαγόρευση ντελίβερι σε βόρεια και βορειοανατολική Αττική- Σημερινές εικόνες διανομέων στο χιόνι κάνουν το γύρο του διαδικτύου

Κλειστά αύριο τα καταστήματα στην βόρεια και βορειοανατολική Αττική και απαγορεύονται μετά τις 18.00 οι υπηρεσίες delivery ή courier στις ίδιες περιοχές. Συνεχίζουν σήμερα τις παραδόσεις φαγητού πολλές επιχειρήσεις, ακόμα και σε περιοχές με πολύ χιόνι.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα