Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023
20.8 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

ISO: Δύο νέα πρότυπα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων

ΑρχικήΝέαISO: Δύο νέα πρότυπα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων
spot_img

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων, δημοσιεύθηκαν τα αναθεωρημένα ISO 22003 για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (μέρος 1 και μέρος 2), το οποίο θα ωφελήσει περαιτέρω την παγκόσμια κοινότητα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εγκαινίασε στις 7 Ιουνίου μια νέα εποχή για τη διαπίστευση των οργανισμών πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων με τη δημοσίευση δύο προτύπων ISO 22003-1:2022 και ISO 22003-2:2022.

Οι νέες απαιτήσεις, στα μέρη 1 και 2, έχουν τη δυνατότητα να εναρμονίσουν τις απαιτήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες αμερόληπτους και ανεξάρτητους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (FSMS – Μέρος 1) ή των συστημάτων ασφάλειας των τροφίμων (FSS – Μέρος 2) που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους παρόχους υπηρεσιών σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού ζωοτροφών και τροφίμων από τους προμηθευτές εισροών και την πρωτογενή παραγωγή μέσω της μεταποίησης και της διανομής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της συσκευασίας, στο τελικό μάρκετινγκ στην υπηρεσία τροφίμων και στο λιανικό εμπόριο.

“Αυτά τα δύο πρότυπα είναι αποτέλεσμα μιας πολύ επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ της υποεπιτροπής ISO που είναι υπεύθυνη για την οικογένεια προτύπων ISO 22000 (ISO/TC 34/SC 17) και της επιτροπής ISO που είναι αρμόδια για τα πρότυπα αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ISO/CASCO)”, δήλωσε ο Torben Lyster-Clausen, Πρόεδρος της SC 17.

“Συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εμπειρογνώμονες με εμπειρία στην ασφάλεια των τροφίμων, την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και την πιστοποίηση προϊόντων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την ιδιοκτησία του συστήματος και τη διαπίστευση, από περισσότερες από 30 χώρες”.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ISO/IEC 17065 ήταν το κύριο πρότυπο διαπίστευσης που χρησιμοποιούν τα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων με βάση την πιστοποίηση των προϊόντων. Ωστόσο, στερείται βασικών απαιτήσεων για τη διαδικασία ελέγχου, τις κατηγορίες της τροφικής αλυσίδας, τη διάρκεια του ελέγχου και τις απαιτήσεις επάρκειας για το προσωπικό του οργανισμού πιστοποίησης π.χ. (ελεγκτές). Αυτές καθορίστηκαν από κάθε ιδιοκτήτη συστήματος και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύγχυση της αγοράς για τους πελάτες και τους πελάτες και την πολυπλοκότητα για τους οργανισμούς πιστοποίησης, καθώς τα συστήματα FSS διαφοροποιούνταν.

Το 2007, η δημοσίευση του προτύπου ISO/TS 22003 όρισε σαφείς απαιτήσεις στους τομείς αυτούς για τους οργανισμούς που παρέχουν έλεγχο και πιστοποίηση στο ISO 22000 και σε άλλα συστήματα πιστοποίησης FSMS.

Η δημοσίευση των νέων μερών 1 και 2 του ISO 22003 δημιουργεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την πιστοποίηση FSMS και FSS με τη χρήση κοινών όρων και ορισμών, ενσωματώνοντας πλήρως την ελεγκτική προσέγγιση για τα συστήματα FSS και θεσπίζοντας κοινά, αναθεωρημένα κανονιστικά παραρτήματα για τις κατηγορίες τροφικής αλυσίδας (παράρτημα Α), υπολογισμούς ελάχιστης διάρκειας ελέγχου (παράρτημα Β) και απαιτήσεις επάρκειας (παράρτημα Γ) για τους ελεγκτές ασφάλειας των τροφίμων και το λοιπό προσωπικό που συμμετέχει στις πιστοποιήσεις FSMS και FSS.

Και τα δύο μέρη αναγνωρίζουν σαφώς ότι τα βασικά κανονιστικά στοιχεία (παραρτήματα Α, Β και Γ) είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις που τα συστήματα πιστοποίησης FSMS και FSS μπορούν να συμπληρώνουν ή να τροποποιούν αλλά να μην μειώνουν.

“Έχουμε τώρα δύο συνεπή έγγραφα που υποστηρίζουν τη βιομηχανία για την επίτευξη πιστοποίησης της ασφάλειας των τροφίμων”, δήλωσε η Kylie Sheehan, συνδιοργανώτρια της JWG 36 και Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων στον κοινό οργανισμό διαπίστευσης Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας (JAS-ANZ). “Παρέχουν επίσης στις ρυθμιστικές αρχές και στους καταναλωτές την εμπιστοσύνη ότι οι φορείς πιστοποίησης που αναλαμβάνουν πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων, πληρούν τις ελάχιστες συγκριτικές απαιτήσεις που παρέχουν εμπιστοσύνη στα επιτευχθέντα αποτελέσματα ασφάλειας των τροφίμων”.

Τα 2 νέα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων

Πρότυπο ISO 22003-1:2022

Το ISO 22003-1 συμπληρώνει το πρότυπο ISO 17021-1:2015, το πρότυπο διαπίστευσης οργανισμών που παρέχουν έλεγχο και πιστοποίηση όλων των τύπων συστημάτων διαχείρισης.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το νέο πρότυπο στον πιο κάτω σύνδεσμο

ISO 22003-1:2022

Η πιστοποίηση FSMS, είναι η πιστοποίηση με βάση τις εναρμονισμένες απαιτήσεις του ISO για τα συστήματα διαχείρισης, η οποία ενσωματώνει απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων με βάση τις διεθνείς αποδεκτές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων (δηλαδή προγράμματα προαπαιτούμενων και, κατά περίπτωση, μέτρα ελέγχου που προκύπτουν είτε από επιτόπια ανάλυση κινδύνου ανά τόπο, είτε από γενική ανάλυση κινδύνου).

Πρότυπο ISO 22003-2:2022

Το ISO 22003-2 συμπληρώνει το πρότυπο ISO 17065:2012, το πρότυπο διαπίστευσης οργανισμών που πιστοποιούν όλους τους τύπους προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το νέο πρότυπο στον πιο κάτω σύνδεσμο

ISO 22003-2:2022

Η πιστοποίηση FSS είναι η πιστοποίηση προϊόντος, που ενσωματώνει απαιτήσεις βασισμένες στις διεθνώς αποδεκτές αρχές της ασφάλειας των τροφίμων (π.χ. προγράμματα προαπαιτούμενων και, κατά περίπτωση, μέτρα ελέγχου που προκύπτουν είτε επιτόπια ανάλυση κινδύνου ανά τόπο, είτε από γενική ανάλυση κινδύνου) και συστατικά του συστήματος διαχείρισης (π.χ. διαχειριστική δέσμευση, ευθύνη και επανεξέταση, τεκμηριωμένες πληροφορίες, εσωτερικός έλεγχος) που υποστηρίζουν την παραγωγή ασφαλών τροφίμων.

Ο ISO για την τήρηση προτύπων

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δηλώνει πως τα πρότυπα προωθούν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων από το αγρόκτημα στο πιάτο, και συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών, στην ανίχνευση βακτηρίων και στη διαχείριση του κινδύνου.

Το ISO 22000 για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, βοηθά όλους τους τύπους παραγωγών τροφίμων να διαχειρίζονται την ασφάλεια των προϊόντων τους και την ευημερία των καταναλωτών τους, παρέχοντας ένα επίπεδο διαβεβαίωσης εντός της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, βοηθώντας τα προϊόντα να διασχίσουν τα σύνορα και φέρνοντας στους ανθρώπους τρόφιμα που μπορούν να εμπιστευτούν.

“Η ασφάλεια των τροφίμων εμπλέκει όλους στην τροφική αλυσίδα” δήλωσε ο Mike Johanns, Υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ (2005-2009) και γιος ενός γαλακτοπαραγωγού, και τα λόγια του έχουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση σήμερα.

Ο Codex Alimentarius δηλώνει ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι δουλειά όλων. Και δουλεύοντας μέσω του δικτύου των μελών του, τα πρότυπα ISO συγκεντρώνουν την πρώτη εμπειρογνωμοσύνη και τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων στον κόσμο.

Σε αυτούς τους συνεχώς μεταβαλλόμενους, αβέβαιους καιρούς, διεθνή πρότυπα όπως το ISO 22003 βοηθούν τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ασφάλεια των τροφίμων να προσαρμοστούν σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Επιτρέπουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι τόσο για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων ευκαιριών όσο και για τις προκλήσεις, και συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για να καταστήσουν τα τρόφιμα πιο υγιεινά και πιο βιώσιμα για όλους.

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Κίνδυνος νέας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης από την καταστροφή του φράγματος στην Ουκρανία

Τα χωράφια της Ουκρανίας θα μπορούσαν να ερημοποιηθούν εντός ενός έτους και να πυροδοτήσουν παγκόσμια επισιτιστική κρίση μετά την καταστροφή του φράγματος Nova Kakhovka, λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι.

ΕΦΕΤ: Το μεγάλο λάθος του κρεοπωλείου που ευθύνεται για τις δεκάδες δηλητηριάσεις στη Λάρισα

Το πόρισμα του ΕΦΕΤ για το κρεοπωλείο που προκάλεσε δεκάδες τροφικές δηλητηριάσεις την Κυριακή του Πάσχα.

Νέος “βραχνάς” για επιχειρήσεις και καταναλωτές το σύστημα επιστροφής συσκευασίας ποτών και αναψυκτικών

Σύστημα επιστροφής εγγύησης για πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες ποτών – Επιπλέον χρέωση για τους καταναλωτές και... ταλαιπωρία για τις υπόχρεες επιχειρήσεις.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα