Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022
27.6 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ετικέτα:νομοθεσία

Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση νομοθεσίας για την υγεία του εδάφους

Τα εδάφη αποτελούν θεμέλιο της επισιτιστικής μας ασφάλειας, εξασφαλίζοντας το 95 % των τροφίμων που τρώμε, και είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή στη Γη

Pregler: Νέα καταχώριση Γεωγραφικής Ένδειξης για το απόσταγμα φρούτων από την Αυστρία

Το προϊόν παράγεται με ζύμωση και απόσταξη αποκλειστικά σε αποστακτήρια εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής της «διοικητικής περιφέρειας Lienz», είτε από μήλα και αχλάδια της περιοχής είτε με την προσθήκη δαμάσκηνων, τα οποία πρέπει επίσης να προέρχονται από τη γεωγραφική περιοχή.

Η ενίσχυση της Νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια των προϊόντων

Τα τελευταία πρότυπα του κανόνα ασφάλειας των προϊόντων απαιτούν τακτικό έλεγχο της ποιότητας των γεωργικών υδάτων, εκπαίδευση για την ορθή υγεία και υγιεινή των εργαζομένων και κανόνες για την τροποποίηση του εδάφους

Το μέλλον των βιολογικών προϊόντων: Η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2022

Η νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, μετά την αναβολή της εφαρμογής της για ένα έτος.

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1353

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν ως επίσημα εργαστήρια εργαστήρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους σε σχέση με όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τους επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1408

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου σε ορισμένα τρόφιμα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1323

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων καδμίου σε ορισμένα τρόφιμα

Ροή Ενημέρωσης