Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023
20.8 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ξενοδοχεία – Εστίαση: Δράσεις και προγράμματα πρόληψης έναντι μολυσματικών παραγόντων

ΑρχικήΝέαΕστίαση / ΤουρισμόςΞενοδοχεία - Εστίαση: Δράσεις και προγράμματα πρόληψης έναντι μολυσματικών παραγόντων
spot_img

Του Ιωάννη Βγενή*

Η εξάπλωση των μικροοργανισμών και η επακόλουθη διάδοση λοιμώξεων αποτελεί σοβαρή ανησυχία παγκοσμίως, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ λίγες κατευθυντήριες γραμμές ή νομοθεσία για τον έλεγχο της διάδοσης των λοιμώξεων σε εσωτερικούς χώρους. Αυτή η σοβαρή κατάσταση έχει δημιουργήσει ένταση με ανησυχία σε όλους τους τουριστικούς τομείς που αναζητούν ενεργές απαντήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς να προστατεύσουν την υγεία επισκεπτών και εργαζομένων.

Για την αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και την αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), που δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις  ‘’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’ έχουμε αναφερθεί πολλές φορές πριν την COVID-19 εποχή.

Πριν από την πανδημία, πολλοί φιλοξενούμενοι-ταξιδευτές είχαν στην σκέψη τους ποιος να είχε κοιμηθεί πριν στο κρεβάτι ή ακόμα και ποιοι να έχουν αγγίξει , χερούλια , τηλεχειριστήρια, βρύσες κ.λπ. Αλλά τώρα, υπάρχει εκτός των άλλων στην σκέψη τους  ο δυνητικά άγνωστος SAR S-CoV-2.

Με την έναρξη της πανδημίας δεν αναμέναμε κάτι καινούργιο για την αντιμετώπιση του SAR S-CoV-2. Πράξαμε και θα πράττουμε αυτό που οφείλουμε σε κάθε συντεταγμένη πολιτεία μιας και συχνά αναφέρω ο καθένας μας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.

Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε αφενός μεν να εφαρμόζονται τα υφιστάμενα μέτρα, τόσο για την λυσιτελή αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών και αφετέρου να λαμβάνονται νέα στην κατεύθυνση της πρόληψης, διότι κάθε χρονοκαθυστέρηση διαιωνίζει και επιτείνει το πρόβλημα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Πρωτοποριακή καινοτομία αντιμετώπισης ‘’βιο-χημικών’’ αναγκών.

Στα πλαίσια αυτά, με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε  για την επίλυση του προβλήματος αυτού με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό για την τήρηση των εφαρμοστικών μεθόδων του προγράμματος των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ .

Η ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως πρόγραμμα αντιμετώπισης ‘’βιο-χημικών ’’ αναγκών,  υπέρ κάλυπτε την εγκύκλιο  ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

 Green and Clean Rooms with Anti-Infection Prevention

Έτσι την μετά COVID-19 εποχή και οι χώροι φιλοξενίας* θα έχουν ως κυρίαρχο παρακαταθήκη, την εκπαίδευση με τα ’’ οργανωτικά εργαλεία’’ για την τήρηση μέτρων πρόληψης, άλλα και τις μεθόδους πρόληψης  για την δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, ή/ και την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης  τους , μέσα από  την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων (Hotel).

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Αναδεικνύοντας την ‘’θετική αντίδραση ’’ με ενισχυμένη την κοινή δράση στην πράξη , πρέπει να λαμβάνονται υπόψη :

 • Οι διευκρινίσεις που παρείχε το  Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης,
 • Η ανάδειξη του ξεχωριστού (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις  Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας ώστε να σταματήσουν να εμπλέκονται με τους (Κ.Α.Δ.) των Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102), σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τον (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021),
 • Το (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06. 2017, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση ), σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, κατοικίες, ή/και σε χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.
 • Το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την  διαχείριση των βιοκινδύνων, με θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων .
 • Η δευτερογενής ρύπανση –επιμόλυνση, για την βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής αλλά και  για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , στους εσωτερικούς χώρους εργασίας (Aρ. πρ.: 17312/Δ9. 506)
 • Επιπλέον η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επιμόρφωσης για Καθαρισμό-Απολύμανση, η οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένη εκτός από την εγκύκλιο  ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) και με την (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004)  επαγγελματικές εφαρμογές καθαριότητας-απολύμανσης , που μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους και με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού-απολύμανσης.
 • Ο εξοπλισμός των ενδεικνυόμενων μεθόδων Καθαρισμού-Απολύμανσης  για την ορθή εφαρμογή τους πρέπει να συνοδεύεται και με βεβαιωμένη εκπαίδευση.
 • Η συνεργασία με επιστήμονα είναι υποχρεωτική  ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ).

Η επιτυχία είναι στην συστηματική ‘’καλλιέργεια’’- μεταφορά στους φιλοξενούμενους-ταξιδευτές, ώστε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη τους απέναντι στα προϊόντα ύπνου των χώρων φιλοξενίας, μιας και θεωρούνται τα πιο σημαντικά για τον επισκέπτη άλλα μετατρέπονται σε κύριες πηγές μόλυνσης (επιφάνειες, εξοπλισμός, αέρας,) ως πηγή υψηλής διασταυρούμενης μόλυνσης με το κόστος για την προετοιμασία ενός δωματίου να είναι σημαντικό. Η τεχνολογία για προληπτική υγιεινή μέσα από την ‘’Υγειονομικής Ασπίδας για Προστασία ’’ κατά των Λοιμώξεων  μειώνει το κόστος καλύπτοντας πλήρως τις ανησυχίες των φιλοξενούμενων –ταξιδευτών. Φυσικά με τον διαφανή τρόπο  ‘’εξαλείφονται’’ και‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’- όσον αφορά το υπνοδωμάτιο-  γιατί το μυστικό κλειδί ‘’βρίσκεται’’ στην εκπαίδευση για τις ορθές εφαρμογές πρόληψης, στα πλαίσια των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης.

Αξιολογώντας τον βαθμό κινδύνου διάδοσης στο καινοτόμο πρόγραμμα, Green and Clean Rooms with AntiInfection Prevention.

 • Ένας πλήρης Επαγγελματικός εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών που καλύπτει και τα δυο κριτήρια –Κριτήριο 4.27- Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) και το – Κριτήριο 4.1- Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα (από λεκέδες) Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) στην κατάταξη ξενοδοχείων με αστέρια.
 • Εφαρμόζεται η  τεχνολογία ‘’Τριπλού Φραγμού’’ από το Sterial ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας. Λόγοι που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων.
 • Ως συμπληρωματικό μέτρο για τις επιφανές εφαρμόζεται η-‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’- (Selfdisinfecting) Αυτοαπολύμανση μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή δράση με το τείχος «Νανοπαγίδων» και τις ανάλογες  Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)  συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, όπου μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας και σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.
 • Το Sera Απολυμαντικό  -καθαριστικό είναι ένα υλικό ευρέως φάσματος με διάχυση υψηλής καθαρότητας. Έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο & ιοκτόνο δράση, απόλυτα σχεδιασμένο για εφαρμογές και σε στρώματα, σαλόνια, μεταξωτά υφάσματα άλλα και σε ευαίσθητες ταπετσαρίες. Δεν προκαλεί περαιτέρω φθορές ή/και καταστροφές άλλων υλικών και αντικειμένων, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες της ετικέτας.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Το Anti-Infection Prevention ως  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  , για την Πρόληψη Εξάπλωσης των Λοιμώξεων είναι ένα σύνολο ειδικών διαδικασιών ελέγχου κατά μολυσματικών παραγόντων, για αυτήν την τρέχουσα κρίση και για το μέλλον. Ένας τρόπος επανασχεδιασμού χρήσης του δωματίου με τα αντισταθμιστικά οφέλη από ένα καινοτόμο πρόγραμμα, για εν δυνάμει εξωστρεφείς τομείς , όπου οι φιλοξενούμενοι θα εμπιστεύονται την διαμονή τους στα δωμάτια φιλοξενίας  και θα απολαμβάνουν  ένα περιβάλλον με ελκυστική εμφάνιση και επίκεντρο την αίσθηση για ξεκούραση και άνεση πολυτέλειας.

Έτσι η εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης  (πχ οροφοκομίας, καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, κλπ) συμβάλει στην οργάνωση προληπτικών μέτρων και την σωστή εφαρμογή τους , σε προγράμματα πιστοποίησης για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων. Το δε πρωτόκολλο διασφάλισης του ότι οι χώροι παρέχουν μια Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση ολοκληρώνεται μέσα από τις επαρκείς και τεκμηριωμένες “αποδείξεις”,  είτε για την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα , είτε για ακούσια παράληψη απολύμανσης , μέσα από το  ‘’ευφυές ηλεκτρονικό εργαλείο’’ – EngLandGR POSI App Presentation.

Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων μαζί με την μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης Βιοκτόνων Απολυμαντικών, βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Εφαρμογές πρόληψης μολυσματικών παραγόντων σε χώρους φιλοξενίας μπορεί να έχουμε σε: Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα υγείας, Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης ,Κ.Α.Π.Η., Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων, αίθουσες θεάτρων, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, φιλοξενίας και ενδιαίτησης, κινηματογράφους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (περιλαμβανομένων λεωφορείων του ΚΤΕΛ, πλοίων, τουριστικά σκάφη αναψυχής, κλπ), κά.

* Ο Ιωάννης Βγενής είναι Cleaning Advisor

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Ποιο είδος ψωμιού βοηθά στην απώλεια βάρους – Επιστημονική μελέτη

Η επίδραση της κατανάλωσης ψωμιού με χαμηλή απελευθέρωση ινσουλίνης, στην ανάπτυξη βάρους — Μια πραγματική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

Κίνδυνος νέας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης από την καταστροφή του φράγματος στην Ουκρανία

Τα χωράφια της Ουκρανίας θα μπορούσαν να ερημοποιηθούν εντός ενός έτους και να πυροδοτήσουν παγκόσμια επισιτιστική κρίση μετά την καταστροφή του φράγματος Nova Kakhovka, λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι.

ΕΦΕΤ: Το μεγάλο λάθος του κρεοπωλείου που ευθύνεται για τις δεκάδες δηλητηριάσεις στη Λάρισα

Το πόρισμα του ΕΦΕΤ για το κρεοπωλείο που προκάλεσε δεκάδες τροφικές δηλητηριάσεις την Κυριακή του Πάσχα.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα