Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023
28.1 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος: Θέση εργασίας για F&B Manager

ΑρχικήΑγορά ΕργασίαςΚέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος: Θέση εργασίας για F&B Manager
spot_img

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση με τίτλο «Υπεύθυνος/η Εστίασης».

Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο RenzoPiano Building Workshop, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας περιβαλλοντικά βιώσιμος, διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικόs, εκπαιδευτικόs και ψυχαγωγικόs αστικός τόπος, ο οποίος περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και μεταβιβάστηκε στο Ελληνικό Δημόσιο τον Φεβρουάριο του 2017.

Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ είναι κοινωφελής οργανισμός και έχει ως σκοπό τη συντήρηση, λειτουργία, και διαχείριση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει τον δικό της προγραμματισμό πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων, ανοιχτών σε όλους και, στην πλειοψηφία τους, ελεύθερες για το κοινό χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, απαγορεύοντας τις διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου ή υποψήφιου για απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από το νόμο, και διασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων βάσει των προσόντων τους και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Η Διεύθυνση Εμπορικών Συνεργασιών είναι υπεύθυνη για την χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης συνεργασιών για την παροχή υπηρεσιών μέσα από τους χώρους του ΚΠΙΣΝ, καθώς και τη διαχείριση των σχέσεων αυτών, με στόχο την μεγιστοποίηση των εσόδων της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την εστίαση, τη στάθμευση, το πωλητήριο, και άλλες.

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση με τίτλο «Υπεύθυνος/η Εστίασης» που θα αναφέρεται στη Διευθύντρια Εμπορικών Συνεργασιών. Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση των εσόδων της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των χώρων εστίασης που παραχωρούνται/μισθώνονται σε συνεργάτες. Θα είναι υπεύθυνος/η για την παροχή μίας εξαιρετικής εμπειρίας σε επισκέπτες και εργαζόμενους από τη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της πορείας της κάθε σύμβασης σύμφωνα με τους συμφωνημένους δείκτες και KPIs.


Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης και το Πλάνο Δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του Οργανισμού, το προφίλ και τις ανάγκες των πολλαπλών κοινών του ΚΠΙΣΝ
 • Διαχειρίζεται τις σχέσεις με όλες τις συνεργαζόμενες εταιρίες εστίασης με βάση τα όσα προβλέπονται στις επιμέρους συμβάσεις
 • Εντοπίζει προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από νέες συνεργασίες, καθώς και καταθέτει προτάσεις για αναβάθμιση της εμπειρίας και αύξηση των εσόδων με εμπλουτισμό προϊοντικού φάσματος και λανσάρισμα νέων υπηρεσιών
 • Αξιολογεί και διαμορφώνει το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε χώρου ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στην ευρύτερη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και να προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή και τα δρώμενα (Χριστούγεννα, SNF Nostos, εκδηλώσεις, κα)
 • Παρακολουθεί στενά τις επιμέρους συμβατικές υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ασφαλείας, τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις κλπ., ενημερώνοντας εγκαίρως για τυχόν απόκλιση
 • Συντονίζει τις επιμέρους διευθύνσεις του Οργανισμού και συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους (Market Research Agencies, Food Auditors, κλπ.) με στόχο την ομαλή λειτουργία καθώς και την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που θα συνεισφέρουν στην βέλτιστη εμπειρία του επισκέπτη και αύξηση των εσόδων
 • Αξιολογεί τους προτεινόμενους εποχιακούς τιμοκαταλόγους και υπηρεσίες με στόχο να καλύπτονται οι ανάγκες των επιμέρους κοινών και να υπάρχουν επιλογές για όλους
 • Παρακολουθεί στενά την πορεία των πωλήσεων και αποδοτικότητας μέσα από την προετοιμασία πολλαπλών αναλυτικών reports

Requirements

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τετραετούς φοίτησης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή άλλης σχετικής εμπορικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συνεκτιμάται
 • Επιπλέον εξειδικεύσεις θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε αντίστοιχο ρόλο με εμπορική κατεύθυνση σε κλάδους όπως εστίασης, μεγάλων τουριστικών μονάδων με διαφορετικό mix χώρων εστίασης, commercial development, κλπ.
 • Καλή γνώση των τάσεων στην εστίαση και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Πολύ καλή γνώση της οργάνωσης και λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων και υπηρεσιών (a la carte & buffet restaurants, bars)
 • Καλή γνώση εφαρμογής νομοθεσίας, διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Εμπειρία σε διοίκηση σύνθετων έργων, πόρων και ομάδων
 • Εμπειρία σε θέσεις relationship management και contract management
 • Καλή γνώση θεμάτων που άπτονται της εμπορικής ανάπτυξης και σε χώρους πολιτισμού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Εξοικείωση στην ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών δραστηριοτήτων, με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά
 • Άριστη χρήση του MS Office με ιδιαίτερη έμφαση σε Excel και PowerPoint

Απαιτούμενες δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά:

 • Εξαιρετική ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης έργων και πολλαπλών καθηκόντων υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τα συμβαλλόμενα μέρη με ομαδικό πνεύμα και θετική διάθεση
 • Ικανότητα εστίασης σε προσυμφωνημένους στόχους, ακολουθώντας τις διαδικασίες του οργανισμού και τηρώντας τις προθεσμίες
 • Ικανότητα να εντοπίζει και να επιλύει προβλήματα αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Κριτική ικανότητα
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα παρακολούθησης προϋπολογισμού και διαχείρισης στατιστικών στοιχείων
 • Επικοινωνιακή ικανότητα στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ακεραιότητα και διαφάνεια
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Η προθεσμία υποβολής είναι στις 17 Μαΐου 2023, στις 16:59 ώρα Ελλάδας.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν γραπτή ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Όλες οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία του ΚΠΙΣΝ είναι πλήρως προσβάσιμα σε Άτομα με Αναπηρία.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Ακτινοβόληση Τροφίμων: Τι ισχύει στην ΕΕ – Γιατί η βιομηχανία αντιστέκεται

Παρά την επίσημη έγκριση των Αρχών και τις διαβεβαιώσεις περί ασφάλειας η χρήση της ακτινοβόλησης τροφίμων παραμένει περιορισμένη.

Ποιο είδος ψωμιού βοηθά στην απώλεια βάρους – Επιστημονική μελέτη

Η επίδραση της κατανάλωσης ψωμιού με χαμηλή απελευθέρωση ινσουλίνης, στην ανάπτυξη βάρους — Μια πραγματική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

ΕΦΕΤ: Το μεγάλο λάθος του κρεοπωλείου που ευθύνεται για τις δεκάδες δηλητηριάσεις στη Λάρισα

Το πόρισμα του ΕΦΕΤ για το κρεοπωλείο που προκάλεσε δεκάδες τροφικές δηλητηριάσεις την Κυριακή του Πάσχα.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα