Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2023
3.8 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Παρουσίαση απόψεων ενόψει των εκλογών του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.

ΑρχικήΝέαΠαρουσίαση απόψεων ενόψει των εκλογών του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
spot_img

Γιώργος Λάμπρου, Γεωπόνος Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας

Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισα να γράψω ένα άρθρο, για να παρουσιάσω ορισμένα από όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα μέσω του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας (ΣΕΑΜΕ), για τη στήριξη και ανάδειξη ενός σημαντικού διεπιστημονικού αντικειμένου με το οποίο απασχολούνται σήμερα, περίπου 820 Γεωτεχνικοί, δηλαδή τον κλάδο Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών (Απεντομώσεων – Μυοκτονιών – Απολυμάνσεων).

Το επίπεδο συνεργασίας είναι πολύ υψηλό, Διατηρούμε στενή επαφή με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Μέσω Δράσεων Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης γίνεται Διαμοιρασμός των γνώσεων, Επενδύουμε στην Εξειδίκευση και την Εξωστρέφεια.

Βιογραφικό

Είμαι Γεωπόνος, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ζω στην Αθήνα. Έχω εργαστεί πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και διατηρώ επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα από το 2016. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ταξιδεύω συχνά και συναντώ πολλούς επιστήμονες, με τους οποίους διαπιστώνω ότι μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και προβληματισμούς. Από το 2018 έως και σήμερα, συμμετέχω μαζί με εξαιρετικούς συναδέλφους με διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΜΕ.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας

Κύριοι στόχοι μας είναι η ανάπτυξη του κλάδου μας και η ανάδειξη της σπουδαιότητας των εργασιών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (απεντόμωση, μυοκτονία, απολύμανση), ενός έργου «αθόρυβου», αλλά πολύ σημαντικού για την προστασία της δημόσιας υγείας και της περιουσίας.
Στο πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργανώνει ο Σύνδεσμος γίνονται συστηματικά και εκπαιδεύσεις των υπεύθυνων επιστημόνων. Λόγω της μεγάλης σημασίας της ορθολογικής χρήσης βιοκτόνων για τη Δημόσια Υγεία, και λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερα αυξημένες πρόσφατες ανάγκες σε εφαρμογές εξειδικευμένων σκευασμάτων για την διαχείριση του ιού Sars-Cov-2, η παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα κρίνεται εκτός από απαραίτητη και επιτακτική. Επιπροσθέτως, πολλές από τις παραπάνω εφαρμογές αφορούν ευαίσθητους χώρους και ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, όπως σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία κα. για τα οποία η όποια εφαρμογή δεν νοείται να λαμβάνει χώρα χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία και στενή επίβλεψη του υπεύθυνου επιστήμονα. Για το σκοπό απευθυνόμαστε σε ειδικούς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι εκπαιδεύουν στελέχη και τεχνικό προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου μας.

Πάγια θέση του ΣΕΑΜΕ η αναβάθμιση του ρόλου του Υπεύθυνου Επιστήμονα

Ο ΣΕΑΜΕ στηρίζει σταθερά την αναβάθμιση του ρόλου του Υπεύθυνου Επιστήμονα, μεταξύ αυτών και των Γεωτεχνικών οι οποίοι απασχολούνται ως Υπεύθυνοι Επιστήμονες στις επιχειρήσεις Απεντομώσεων & Μυοκτονιών, ως εκ τούτου στηρίξαμε την υποχρέωση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου Επιστήμονα από μία επιχείρηση, για την έναρξη δραστηριότητας Καταπολέμησης Εντόμων & Τρωκτικών.

Το 2020, κληθήκαμε να υποβάλουμε προτάσεις στάδιο της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης για τη
συγκέντρωση των απόψεων επί των αρχικών προτάσεων απλούστευσης διαδικασιών για τη «Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους».
Ο ΣΕΑΜΕ διαφώνησε με την πρόταση η οποία είχε υποβληθεί και αφορούσε την κατάργησης της υποχρέωσης πλήρους απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση, αφενός προσκρούει σε προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφετέρου σε περίπτωση εφαρμογής της προκύπτουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Επισημάναμε ότι ο ρόλος του υπεύθυνου επιστήμονα είναι πολύ σημαντικός, εφόσον έχει την επίβλεψη των εργασιών με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των βιοκτόνων σκευασμάτων, έχοντας υπόψη: (i) την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, ασφάλειας τροφίμων κτλ, (ii) τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας κάθε εγκατάστασης, (iii) τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς που αναγράφονται στην έγκριση κάθε βιοκτόνου σκευάσματος και (iv) στοιχεία που αφορούν στη βιολογία και στην ηθολογία του επιβλαβή οργανισμού. Ενημερώσαμε επίσης ότι ο ρόλος του υπεύθυνου επιστήμονα σε μία επιχείρηση δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή συστάσεων στο τεχνικό προσωπικό. Μεταξύ των σημαντικότερων αρμοδιοτήτων του είναι η εκτίμηση κινδύνων, η επιλογή των κατάλληλων μέσων ή/και μεθόδων, η κατάρτιση του πλάνου εφαρμογής, η ενημέρωση του αποδέκτη των υπηρεσιών και η σύνταξη
αναφορών με την ολοκλήρωση του έργου. Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποσύρθηκε.

Προτεραιότητα μας η Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Έχουμε θέσει προτεραιότητα την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, για το προσωπικό των
επιχειρήσεων του κλάδου μας. Συνεργαστήκαμε με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας
στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), το οποίο ανέλαβε την εκπόνηση ενός οδηγού Υγείας & Ασφάλειας στην
Εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης εργασιών Απεντόμωσης, Μυοκτονίας & Απολύμανσης.
Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) ή διαφορετικά η «Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια»
είναι ο διεπιστημονικός τομέας ο οποίος ασχολείται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο
εργασιακό περιβάλλον, πρωτίστως μέσω της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων που υπάρχουν
σε κάθε εργασιακή δραστηριότητα και κάθε χώρο εργασίας και οι οποίοι ευθύνονται για την πρόκληση
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Ο κύριος στόχος της ΥΑΕ είναι η προαγωγή
και διατήρηση των υψηλότερων κατά το δυνατόν επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την αποφυγή ή τη μείωση της εμφάνισης των εργατικών
ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με
την εργασία.
Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αφορά τους επιστήμονες όλων των κλάδων, ως εκ τούτου πρέπει
να επιμορφώνονται στα θέματα. Σε ότι αφορά τα «Γεωτεχνικά αντικείμενα» λοιπόν, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στον κλάδο «Γεωργία, δασοκομία
και αλιεία» το 2019 καταγράφηκαν 153 εργατικά ατυχήματα εκ των οποίων τα 51 ήταν θανατηφόρα.
Αντίστοιχα το 2020, καταγράφηκαν 83 εργατικά ατυχήματα εκ των οποίων τα 4 ήταν θανατηφόρα. Η
διαρκή εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων.
Υποστηρίξαμε τα συμφέροντα επιχειρήσεων όταν αμφισβητήθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα του υπεύθυνου επιστήμονα (μεταξύ αυτών και Γεωτεχνικών) που απασχολείται σε αυτές.
Αντιδράσαμε άμεσα, όταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, μία ομάδα επαγγελματιών, με
αποκλειστικό σκοπό να βλάψουν την επαγγελματική δραστηριότητα και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα επιστημόνων ολόκληρων επιστημονικών κλάδων (μεταξύ αυτών και Γεωτεχνικών) για ίδιον οικονομικό όφελος, επιδίωξαν παράνομα και παραπλανώντας τις αρμόδιες αρχές με αβάσιμους και αναληθείς ισχυρισμούς, να αποκλείσουν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από δημόσια και ιδιωτικά έργα απολύμανσης. Εκθέσαμε στους αρμόδιους φορείς τα νομικά επιχειρήματα μας, ώστε να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των νόμιμων επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας και ενημερώσαμε και τους επιστημονικούς φορείς.
Ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κύριος Σπύρος Μάμαλης, ενημερώθηκε και
ανταποκρίθηκε άμεσα, ως εκ τούτου έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η άποψη μου, ενόψει των εκλογών στο ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.

Το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους, εκπροσωπεί τους Γεωτεχνικούς και γνωμοδοτεί για πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι η πολιτική προστασία, η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο αγροδιατροφικός τομέας, η μεταποίηση τροφίμων, το δασικό οικοσύστημα, το αστικό πράσινο, η δημόσια υγεία, θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Θέματα τα οποία σήμερα απασχολούν την κοινή γνώμη και πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη στο δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Επιμελητήριο ως επιστημονικός φορέας πρέπει να έχει θέσεις με ισχυρά επιχειρήματα στο Δημόσιο Διάλογο.

Οι επιστήμονες όλων των κλάδων έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα. Οι απανωτές κρίσεις
και το δυσμενές οικονομικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, δημιούργησε ένα δυσμενές περιβάλλον. Τόσο ο ιδιωτικός, όσο και ο δημόσιος τομέας αντιμετώπισαν προκλήσεις. Τα προβλήματα στην αγορά εργασίας και οι αγωνίες, όλων των επιστημόνων, εκτιμώ ότι είναι κοινές.

Έχοντας κατά νου αυτά και ως εφόδιο την εμπειρία από τη συμμετοχή μου στο ΣΕΑΜΕ, αποφάσισα να υποβάλλω υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. με το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Επιστημόνων Γεωτεχνικών. Σκοπός μου είναι, με σεβασμό σε όλους τους κλάδους, να συμβάλλω στην ανάδειξη του ρόλου των Επιστημόνων.

Εύχομαι να είναι αυξημένη η συμμετοχή των μελών τα οποία θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Καλή Επιτυχία σε όλες τις Συνυποψήφιες και στους Συνυποψήφιους συναδέλφους!

Ακολουθήστε μας στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Πόσα φυτοφάρμακα έχει το Ελληνικό μέλι; Επιστημονική μελέτη του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 

Τι έδειξε μελέτη Ελλήνων επιστημόνων για την παρουσία φυτοφαρμάκων σε δείγματα ελληνικού μελιού και για το πόσο επικίνδυνα είναι για την υγεία των καταναλωτών.

Kinder: Ο ισχυρισμός υγείας «βοηθά στην ανάπτυξη» που απέρριψε η EFSA

Η Ferrero προσπάθησε να εξασφαλίσει ισχυρισμό υγείας για τα παιδιά, με μελέτες που δεν είχαν σχέση με την ανάπτυξη των παιδιών!

Κλειστά αύριο καταστήματα και απαγόρευση ντελίβερι σε βόρεια και βορειοανατολική Αττική- Σημερινές εικόνες διανομέων στο χιόνι κάνουν το γύρο του διαδικτύου

Κλειστά αύριο τα καταστήματα στην βόρεια και βορειοανατολική Αττική και απαγορεύονται μετά τις 18.00 οι υπηρεσίες delivery ή courier στις ίδιες περιοχές. Συνεχίζουν σήμερα τις παραδόσεις φαγητού πολλές επιχειρήσεις, ακόμα και σε περιοχές με πολύ χιόνι.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα