ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

cibum team

 1. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/367 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2021, για την ανανέωση της έγκρισης του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για μόσχους εκτροφής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 883/2010 (κάτοχος της άδειας: S.I. Lesaffre)
 2. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/368 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD»
 3. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/382 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά τη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων.
 4. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/407 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του κιτρικού οξέος ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού
 5. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/418 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το χλωριούχο ριβοζυλονικοτιναμίδιο και το κιτρικό μηλικό μαγνήσιο που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και όσον αφορά τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον χαλκό
 6. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/420 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2021, για το διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1097 της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του πλούσιου σε λουτεΐνη εκχυλίσματος και του εκχυλίσματος λουτεΐνης/ζεαξανθίνης από Tagetes erecta ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για πουλερικά (εκτός από γαλοπούλες) προς πάχυνση και ωοπαραγωγή και για μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και ωοπαραγωγή
 7. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/421 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το βάμμα από Artemisia vulgaris L. (βάμμα αρτεμισίας) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
 8. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/422 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος Enterococcus faecium DSM 7134 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όρνιθες ωοπαραγωγής (κάτοχος της άδειας: Lactosan GmbH & Co KG

Δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/382 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά τη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων.

eu flag
 1. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/426 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2021, για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 όσον αφορά την έγκριση του Lactococcus lactis (NCIMB 30160) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )
 2. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2021, για την έγκριση της δραστικής ουσίας 24-επιβρασινολίδης ως ουσίας χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
 3. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/468 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά είδη φυτών που περιέχουν παράγωγα του υδροξυανθρακενίου
 4. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/519 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1375 όσον αφορά τη διενέργεια δοκιμών ανίχνευσης Trichinella (τριχίνης) σε μόνοπλα και την εφαρμογή παρέκκλισης για το Ηνωμένο Βασίλειο από τη διενέργεια δοκιμών για την ανίχνευση Trichinella (τριχίνης) σε κατοικίδιους χοίρους
 5. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/520 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων
 6. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 7. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση καταλόγων τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 
Βαθμολογήθηκε με 0 στα 5 με βάση τη γνώμη 0 επισκεπτών
Δεν υπάρχουν σχόλια γι αυτό το άρθρο

Αφήστε το σχόλιό σας

 1. Δημοσιεύστε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης.
Βαθμολογείστε αυτό το άρθρο:
0 Χαρακτήρες
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την Τοποθεσία σας
Πληκτρολογήστε το κείμενο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Δεν είναι σαφές;