Λιβανός Ασφαλή τρόφιμα για μια καλύτερη ζωή

Ασφαλή τρόφιμα για μια καλύτερη ζωή

Του Σπήλιου Λιβανού*


Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ένα πολυσύνθετο και περίπλοκο ζήτημα. Αφορά στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας, ξεκινώντας από τις ζωοτροφές, την υγεία και προστασία των ζώων και φυτών, την παραγωγή των τροφίμων και φτάνοντας έως την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την πώληση και τελικά την κατανάλωση των τροφίμων. Με λίγα λόγια αρχίζει στο χωράφι και τον παραγωγό και φτάνει έως το πιάτο και τον καταναλωτή.  Επιπλέον, πολλαπλοί είναι και οι παράγοντες που μπορεί να καταστήσουν ένα τρόφιμο μη ασφαλές: μικροβιολογικοί, χημικοί ή χημικοί.

Τα τελευταία χρόνια η επισιτιστική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο επιδεινώνεται ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων: των συνεχώς αυξανόμενων διατροφικών απαιτήσεων του παγκόσμιου πληθυσμού και της συνεπακόλουθης ανάπτυξης της βιομηχανίας τροφίμων, της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της εντατικοποίησης των γεωργικών καλλιεργειών και της αυξανόμενης χρήσης μη βιώσιμων γεωργικών μεθόδων. Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη φανεί στο πιάτο μας: στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ποιότητα, τη γεύση αλλά και την ασφάλειά τους για την υγεία μας.

O κώδων του κινδύνου έχει ήδη ηχήσει. Γεγονός που οδήγησε πριν από λίγα χρόνια (το 2019) και στην καθιέρωση της 7ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων, με πρωτοβουλία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για σχετικά θέματα.

Αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων, τη διασφάλιση επισιτιστικής επάρκειας και τη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων , η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στο επίκεντρο τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.

Δεν αποτελεί όμως μόνο ευρωπαϊκό πρόταγμα, αλλά και συνειδητή πολιτική επιλογή μας στο εσωτερικό της χώρας μας.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει στον πυρήνα της αποστολής του την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των τροφίμων – παραγόμενων και εισαγόμενων - στη χώρα, με στόχο τόσο την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών όσο και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Ενώ, σημαντική στο έργο αυτό είναι η συνεισφορά  των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και κυρίως του ΕΦΕΤ που είναι αρμόδιος για θέματα ελέγχου τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε θέσει ως μέγιστη προτεραιότητά μας τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Ελληνική Διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα μας με στόχο τη διασφάλιση ασφαλέστερων, θρεπτικότερων και καθαρότερων τροφίμων με έμφαση στα ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων μας.

Επιπλέον, όμως, εντατικοποιούμε τους ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και παραγωγών και θέτουμε ξεκάθαρους, αυστηρούς και δίκαιους κανόνες. Στόχος μας είναι η ενοποίηση και οριζόντια συνεργασία των 7 διαφορετικών ελεγκτικών μηχανισμών για αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται στο έπακρο η ασφάλεια των τροφίμων που καταλήγουν στο πιάτο των καταναλωτών.

Και, επειδή θεωρούμε ότι πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ξεκινώντας από τα παιδιά, επιδιώκουμε την ένταξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο, της ιδέας της αγροτικής παραγωγής, της ορθής υγιεινής διατροφής και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος.

Αν τρώμε καλά τρόφιμα δεν είμαστε μόνο εμείς υγιείς αλλά και ο πλανήτης μας.

Ως ΥΠΑΑΤ με τις πολιτικές μας πρωτοστατούμε στις προσπάθειες για μια βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και ένα ασφαλές σύστημα τροφίμων. Για την παραγωγή καλύτερων προϊόντων, για μια καλύτερη ζωή. Για μας και τα παιδιά μας.

*Ο Σπήλιος Λιβανός είναι Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
Βαθμολογήθηκε με 0 στα 5 με βάση τη γνώμη 0 επισκεπτών
Δεν υπάρχουν σχόλια γι αυτό το άρθρο

Αφήστε το σχόλιό σας

  1. Δημοσιεύστε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης.
Βαθμολογείστε αυτό το άρθρο:
0 Χαρακτήρες
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την Τοποθεσία σας
Πληκτρολογήστε το κείμενο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Δεν είναι σαφές;