Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
31.6 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

ΑρχικήΥπηρεσίεςΑναλύσεις / ΔοκιμέςEurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
spot_img

Η Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών παρέχει ανεξάρτητες, αξιόπιστες και αμερόληπτες υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών στους τομείς των Τροφίμων, Νερών, Καλλυντικών, Φαρμάκων, Συμπληρωμάτων Διατροφής και Περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων και κατ’ επέκταση στη Δημόσια Υγεία.

Η επαγγελματική ενασχόληση ξεκίνησε το 1951, παρέχοντας υπηρεσίες στους τομείς Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής. Τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Ιδρύθηκαν το 1988, και αποτέλεσαν ένα νέο και σημαντικό βήμα στη μακρά οικογενειακή παράδοση.Από τις 15.06.2022 τα εργαστήρια μας, είναι Μέλος του Eurofins Scientific Group με την νέα επωνυμία Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Με περισσότερα από 900 εργαστήρια σε πάνω από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο, η Eurofins Scientific είναι ένας Παγκόσμιος Όμιλος που περιλαμβάνει όχι μόνο εργαστήρια αναλύσεων αλλά ταυτόχρονα παρέχει μια τεράστια γκάμα υπηρεσιών σε επιχειρήσεις τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης υδάτων ύδρευσης και άρδευσης, σε εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και σε φαρμακευτικές εταιρείες.

Με την ένταξή μας στο Δίκτυο του Ομίλου Eurofins, ενδυναμώνουμε την ηγετική θέση μας στον χώρο των αναλύσεων τροφίμων, νερών, περιβαλλοντικών δειγμάτων, καθώς και φαρμακευτικών και καλλυντικών στη Ελλάδα.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το δίκτυο υπερσύγχρονων εργαστηρίων του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία, Αυστραλία και Αφρική, προσφέρουμε ένα πολύ εκτεταμένο πεδίο αναλύσεων και υπηρεσιών.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνει διαπιστευμένες μικροβιολογικές, χημικές και μοριακές αναλύσεις καθώς και μελέτες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών είναι ήδη έμπιστος συνεργάτης πολλών Ελληνικών αλλά και πολυεθνικών εταιρειών, σε διάφορους κλάδους, όπως:

 • Βιομηχανίες τροφίμων και Εργοστάσια νερών και αναψυκτικών
 • Super market
 • Εταιρείες μαζικής εστίασης
 • Εταιρείες παραγωγής και συσκευασία φρούτων και λαχανικών
 • Φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Μονάδες εκτροφής, παραγωγής ζωοτροφών
 • Δίκτυα ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων
 • Κολυμβητήρια και επιχειρήσεις που διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Μονάδες αφαλάτωσης ή επεξεργασίας νερού
 • Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
 • Νοσοκομειακές Μονάδες & Μονάδες Αιμοκάθαρσης
 • Εταιρείες παραγωγής Καλλυντικών και Συμπληρωμάτων Διατροφής
 • Φαρμακοβιομηχανίες

Οι διαπιστευμένες μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά, τα παρακάτω αντικείμενα:

Τρόφιμα & Ζωοτροφές

 • Μικροβιολογικούς Ελέγχους Τροφίμων και Επιφανειών
 • Φυτοφάρμακα
 • Βαρέα μέταλλα και στοιχεία
 • Συντηρητικά
 • Αλλεργιογόνα
 • Διατροφικές Αναλύσεις
 • GMOs
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων (πχ ελαιολάδου, μελιού κλπ)

Αναλύσεις Νερού (Πόσιμο, Γεωτρήσεις, Πισίνας, Θαλάσσιο,Μονάδων Αιμοκάθαρσης, Παραγωγής Φαρμάκων, Καλλυντικών και Συμπληρωμάτων Διατροφής)

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις
 • Αναλύσεις Λεγεωνέλλας και μελέτη εκτίμησης κινδύνου
 • Φυσικοχημικές αναλύσεις
 • Φυτοφάρμακα,
 • Επιμολυντές,
 • Βαρέα μέταλλα
 • Ραδιενεργές ουσίες (α, & β ακτινοβολία, ουράνιο)


Περιβαλλοντικά δείγματα

 • Λύματα
 • Λάσπες / εδάφη
 • Υγρά / στερεά, επεξεργασμένα και μη απόβλητα

Φάρμακα

 • Στείρα και μη-στείρα φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης
 • μη-στείρες στερεές, ημι-στερεές, και υγρές δραστικές ουσίες

Καλλυντικά & Συμπληρώματα διατροφής

 • Καλλυντικά προϊόντα
 • Συμπληρώματα διατροφής

Δειγματοληψία

 • Δειγματοληψία νερού, εδάφους και αποβλήτων

Διαπιστεύσεις –Πιστοποιήσεις

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις τροφίμων και νερών και ως Εργαστήριο Δειγματοληψίας νερού (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102), και έχουν την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας – EEAE για πραγματοποίηση ελέγχων ραδιενεργών ουσιών σε νερά.

Η εταιρεία επέκτεινε το εύρος των υπηρεσιών της και στον Φαρμακευτικό κλάδο, αποκτώντας Άδεια Δυνατότητας Διενέργειας Δοκιμών και πιστοποιητικό GMP από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, για ελέγχους σε Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης. Η εταιρεία διαθέτει επίσης Άδεια Διενέργειας Δοκιμών σε Καλλυντικά προϊόντα και Συμπληρώματα Διατροφής από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η εταιρεία μας από τις 28.02.2022, έχει αδειοδοτηθεί από το Γ.Χ.Κ., ως η μοναδική Πειραματική Μονάδα στην Ελλάδα που έχει οργανωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π. – GLP), για τη διεξαγωγή μελετών προσδιορισμού υπολειμμάτων και ρυπαντών (αναλυτικό μέρος).

HEurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών είναι εγκεκριμένα από τον φορέα πιστοποίησης Quality Scheme for food – QS για αναλύσεις φυτοπροστατευτικών ουσιών σε φρούτα & λαχανικά και συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Fruit monitoring.

Τα Εργαστήριά μας έχουν αναγνωριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (IOC-International Olive Council), ως εγκεκριμένο εργαστήριο για τις αναλύσεις ελαιόλαδου.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 – Διαχείριση Ποιότητας, ENISO 14001:2015 – Περιβαλλοντική Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας, και ISO 45001:2018 – Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια.

Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός

H Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών στεγάζεται στην Μεταμόρφωση-Αττικής,σε ένα υπερσύγχρονο αυτόνομο και πιστοποιημένο EU-GMP/GLP κτιριακό συγκρότημα 2.000 τ.μ. το οποίο καλύπτει τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις εργαστηριακών εγκαταστάσεων.

Τα Εργαστηριακά Τμήματα μας είναι οργανωμένα σε διακριτούς χώρους με βάση την φύση του δείγματος, π.χ., εργαστήριο φαρμάκων, νερού, τροφίμων, αλλά και την δραστηριότητα, π.χ., χώρος υγρής χρωματογραφίας, αέριας χρωματογραφίας, αποστείρωσης, καταστροφής κλπ.

H επιστημονικής μας ομάδα είναι άρτια στελεχωμένη, αποτελούμενη από χημικούς, χημικούς μηχανικούς, κτηνίατρους, βιολόγους, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων, και υγιεινολόγους, και είναι διαθέσιμη να δώσει τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε ερώτημα.

ΤαΕργαστήριαμας είναι άρτια εξοπλισμένα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντάς μας την δυνατότητα να παρέχουμε μία πληθώρα αξιόπιστων υπηρεσιών.

Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • ICP-MS & ICP-MS/MS,
 • LC-MS/MS,
 • LC-QTOF,
 • Αναλυτή MOSH MOAH (LC/GC-FID),,
 • GC-FID,
 • GC-MS,
 • GC-MS/MS,
 • HPLC-PDA/FLD/RI,
 • Ιοντικό χρωματογράφο,
 • Αναλυτή TOC,
 • Αναλυτή Dumas (προσδιορισμός πρωτεϊνών)
 • Eliza reader,
 • Αυτόματη Soxhlet,
 • Gallery Discrete Analyzer,
 • Real Time-PCR,
 • Liquide Scintillation Counter, μετρητήραδιενέργειαςνερού,
 • Μετρητής αερίων συσκευασιών τροποποιημένης ατμόσφαιρας.

Τα Εργαστήριά μας με απόλυτη προσήλωση στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και την ολοκληρωμένη παροχή εργαστηριακών, ερευνητικών και μελετητικών λύσεων, συνεργάζονται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα προς όφελος των πελατών μας. Με δεδομένη την προσφορά αξιόπιστων λύσεων στους τομείς Υγείας και Περιβάλλοντος, και τη συμβολή μας στη μεγιστοποίηση της ποιότητας και ασφάλειας των δικών σας υπηρεσιών, όραμά μας είναι να διευρύνουμε τον κύκλο πελατών μας στην Ευρώπη.

Ως μέλος του Ομίλου Eurofins Food Testing και με το προνόμιο του διευρυμένου παρεχόμενου πεδίου υπηρεσιών, η Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών, θα συνεχίσει να παρέχει τις υψηλότατης ποιότητας υπηρεσίες μας, σε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο.

Αναλυτικότερα για τις δραστηριότητες μας μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο +30 2107470500 και στο email: Info_AAL@ftcee.eurofins.com

Όροι Αναδημοσίευσης

*Προσοχή!
H αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το cibum.gr με ενεργό σύνδεσμο και σε καμία περίπτωση αυτολεξεί!

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Γιατί τα πεπόνια προκαλούν τόσες πολλές και θανατηφόρες τροφικές δηλητηριάσεις

Γιατί οι παθογόνοι μικροοργανισμοί παραμένουν περισσότερο στο πεπόνι σε σύγκριση με άλλα φρούτα.

Τέρμα στο “κρυφτούλι” – Επετράπη η πώληση αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στη λιανική

Αντικατάσταση του άρθρου 35 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ σχετικά με τους όρους διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.
spot_img
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα