Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2022
21.4 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ετικέτα:εργαστηριακές αναλύσεις

ΕΕ: Δημοσιεύθηκε νέο πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για υπολείμματα φυτοφαρμάκων στο σιτάρι

Το νέο CRM θα επιτρέψει στα εργαστήρια να επικυρώσουν τις μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με κατευθυντήρια γραμμή που παρέχει η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μελέτη για την εκτίμηση της δυναμικής των παθογόνων στα τρόφιμα: Η αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών κανόνων

Η δοκιμασία πρόκλησης είναι σήμερα το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την εκτίμηση της δυναμικής ανάπτυξης των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα, εάν έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί με σχολαστικό τρόπο

Tο κόστος και η αξιοπιστία των in-house αναλύσεων στην παραγωγή

Δημοσκόπηση σε παραγωγούς για τις ταχείες μεθόδους αναλύσεων

Ροή Ενημέρωσης