Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
28.3 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ετικέτα:Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων

Η ΚΛΙΑΦΑΣ πρώτη εταιρεία αναψυκτικών στη «Συμμαχία» κατά της σπατάλης των τροφίμων

H Συντονισμένη δράση των Ελληνικών εταιρειών τροφίμων για τη μείωση της σπατάλης

Απολογισμός 2021 της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στη χώρα μας

Η Συμμαχία είναι μια συντονισμένη δράση στη χώρα μας για τη διάχυση καλών πρακτικών, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη συνεργειών γύρω από την πρόληψη και μείωση της σπατάλης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Barilla Hellas συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

Δωρεά πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό. 

Ροή Ενημέρωσης